Izhod iz enostavnega načina

IZOBRAŽEVANJE ZA 21. STOLETJE

Zbral in uredil / Edited by: Dejan Hozjan

Strani / Pages: 606

Leto / Published: 2014

Jezik / Language: večjezično

ISBN: 978-961-6862-74-5

28,77  (Brez DDV: 27,40 )

Šifra: 978-961-6862-74-5
Kategorija:
Oznake: , ,

Opis

IZOBRAŽEVANJE ZA 21. STOLETJE. Ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju

Zbral in uredil / Edited by: Dejan Hozjan 

 

Vstop v 21. stoletje je bil prežet s številnimi razmišljanji in strateškimi usmeritvami o v vzgoji izobraževanju po letu 2000. Skupnega imenovalca o tem, kako bi se naj razvijalo izobraževanje v 21. stoletju, ni bilo moč enoznačno izpostaviti. Skupno večini razmišljanj in strategij pa je zagotovo bila izrazita vera v družbeno in gospodarsko moč vzgoje in izobraževanja. Slednje je bilo jasno razvidno tako v Smernicah Mednarodne komisije za izobraževanje za enaindvajseto stoletje (nastale pod okriljem UNESCA) kot tudi v Lizbonski strategiji (oblikovani s strani Evropske komisije). UNESCO je, v Smernicah iz leta 1997, želel oblikovati temelje za razvijanje vseživljenjskega učenja in zmanjšanje družbene neenakosti. Neenakost Evropske unije, pred hitro razvijajočimi se Združenimi državami Amerike in »Azijskimi tigri«, je vodila Evropsko komisijo k razmišljanjem o gospodarski dominantnosti Evropske unije s pomočjo koncepta družbe znanja. Slednjega pa naj ne bi bilo moč več doseči s pomočjo tradicionalnih pristopov, ampak bi bilo potrebno spodbujati in razvijati ustvarjalnost in inovativnost ter iskati nove pristope v vzgoji in izobraževanju pri vseh deležnikih (vzgojiteljih, učiteljih, učencih itd.) in nivojih (nacionalnem, lokalnem in institucionalnem).

V monografiji z naslovom “Izobraževanje za 21. stoletje – ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju” se želimo ozreti nazaj in po dobrem desetletju v 21. stoletju odgovoriti na aktualna vprašanja vzgoje in izobraževanja, kot so npr. kako uspešno vzgoja in izobraževanje zasledujeta postavljene družbeno-ekonomske cilje, kako razumemo sinergijo med ustvarjalnostjo in inovativnostjo ter vzgojno-izobraževanim procesom, kako razvijamo lik sodobnega učenca in upoštevamo njegov (sodoben) način življenja v vzgoji in izobraževanju. Odgovori na zastavljena vprašanja so podani v sedmih vsebinskih sklopih. Uvodni sklop predstavlja pedagoško-didaktični. Avtorji prispevkov v njem predstavljajo pogled in razvoj ustvarjalnosti pri učencih, dijakih in študentih ter učiteljih. Spoznanja s prvega sklopa nudijo odlično podlago za ostalih šest sklopov, ki so navezujejo na specialno didaktične vsebine s področja jezikoslovja, umetnosti, športa, naravoslovja, matematike in zdravstva. Z njihovo pomočjo bralec poglobljeno spozna možnosti in načine razvijanja ustvarjalnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu.

 

Dodatne informacije

Dimenzije 16,5 × 23,5 cm