Izhod iz enostavnega načina

Irina M. Cavaion: NAJSTNIKI, STIKI IN SOSEDSKI JEZIKI

Avtorica / Author: Irina M. Cavaion

Strani / Pages: 274

Leto / Published: 2020

Jezik / Language: slovenski

ISBN: 978-961-7058-42-0

16,00  (Brez DDV: 15,24 )

Šifra: 978-961-7058-42-0
Kategoriji: ,
Oznaka:

Opis

NAJSTNIKI, STIKI IN SOSEDSKI JEZIKI. Uvodna študija k didaktiki jezikov v stiku

Avtorica / Author: Irina M. Cavaion

Avtorsko delo dr. Irine M. Cavaion predstavlja izviren prispevek k razumevanju položaja, statusa in rabe jezikov v (slovensko-italijanskih) obmejnih področjih. […] Obravnavanje in opredeljevanje pomena modela za sosedski jezik je podkrepljeno z rezultati kvalitativne akcijske raziskave, namenjene ugotavljanju izvedljivosti predlaganega modela v šolah slovensko-italijanskega obmejnega območja. Metodološki okvir, ki ga avtorica predlaga, pomembno prispeva k sistematizaciji področja učenja in poučevanja sosedskih jezikov. Avtorica podaja tudi smernice za učinkovitejšo implementacijo učenja sosedskih jezikov v pedagoški doktrini in neposredni šolski praksi. Model CoBLaLT (didaktika jezikov v stiku) bo brez dvoma uporaben ne samo za slovensko-italijansko obmejno območje, ampak tudi za načrtovalce poučevanja sosedskega jezika v številnih evropskih obmejnih področjih.

Iz recenzije prof. dr. Sonje Novak Lukanovič

Znanstvena monografija prinaša ključna dognanja na področju jezikoslovja v najširšem pomenu, torej različnih jezikoslovnih intra- in interdisciplinarnih ved, od sociolingvistike do psiholingvistike. […] Monografija je izvirno znanstvenoraziskovalno delo, ki predstavlja pomembne metodološke in vsebinske novosti tako na lokalni kot tudi na mednarodni ravni. Gre za nove pristope k tematiki večjezičnosti, jezikovnih stikov in didaktike jezikov na jezikovno izpostavljenih območjih, s posebnim poudarkom na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja. Pomembna novost je tudi teoretsko-empirični model, ki ga postavlja avtorica.

Iz recenzije dr. Mateje Sedmak

Izdaja monografije je bila finančno podprta s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije.

Dodatne informacije

Dimenzije 165 × 235 cm