Izhod iz enostavnega načina

Edvard Kolar, Gregor Jurak: STRATEŠKI MANAGEMENT ŠPORTNIH ORGANIZACIJ

Avtorja / Authors: Edvard Kolar, Gregor Jurak

Strani / Pages: 224

Leto / Published: 2014

Jezik / Language: slovenski

ISBN: 978-961-6862-73-8

19,17  (Brez DDV: 18,26 )

Šifra: 978-961-6862-73-8
Kategoriji: ,
Oznaki: ,

Opis

STRATEŠKI MANAGEMENT ŠPORTNIH ORGANIZACIJ

Avtorja / Authors: Edvard Kolar, Gregor Jurak 

Strateški management je bil v preteklosti manj uporabljeno orodje razvoja nepridobitnih športnih organizacij, vendar pa spremenljivo družbenoekonomsko okolje tudi te vrste organizacij vse bolj sili v razvoj in uporabo znanj, ki omogočajo zaznavanje in učinkovito ter uspešno prilagajanje na te spremembe.

Monografijo, ki je pred vami in je uporabna tudi kot učbenik, sta avtorja strukturno uredila v dva dela, pri čemer sta pri vsakem delu zasledovala vnaprej zastavljene cilje. Tako je bil cilj prvega dela knjige bralce spoznati s temeljnimi organizacijskimi pojmi in z razumevanjem organizacije, funkcij znotraj nje, njene strukture in procesov, ki v njej potekajo. Razumevanje organizacije namreč omogoča bolj učinkovito ravnanje (management) z njo. V nadaljevanju prvega dela sta se avtorja osredotočila na nekatere značilnosti in posebnosti nepridobitnih športnih organizacij, saj te predstavljajo pretežni del organizirane športne dejavnosti v Sloveniji, in izpostavila predvsem tiste segmente delovanja teh organizacij, katerih razumevanje je ključno za uspešen strateški management. Proti koncu prvega dela sta poskušala opredeliti nekatere temeljne pojme, povezane z managementom nepridobitnih športnih organizacij, s poudarkom na strateškem in projektnem managementu. V zaključku sta proces strateškega managementa predstavila v obliki modela, ki sta ga sledila v drugem delu učbenika.

Cilj drugega dela monografije je bil predstaviti posamezne korake v procesu strateškega managementa. V tem delu so po vrsti predstavljeni posamezni koraki v pripravi strateškega načrta nepridobitne športne organizacije. Celoten drugi del knjige je strukturiran kot neke vrste delovodnik, ki bodočega pripravljalca strateškega načrta usmerja pri njegovem delu. Za lažje razumevanje in praktično uporabo posameznih korakov priprave strateškega načrta sta avtorja teoretičnim opredelitvam dodala tudi praktične primere iz različnih strateških načrtov nepridobitnih športnih organizacij. Drugi del knjige sta končala s poglavjem, v katerem sta poskušala poudariti pomen razumevanja strukture in način odločanja v nepridobitnih športnih organizacijah, ki imata lahko pomemben vpliv na uspešno in učinkovito pripravo, sprejemanje in uveljavljanje strateških načrtov v teh vrstah organizacij.

Knjigi sta v prilogi dodala konkreten primer strategije ene od nacionalnih panožnih športnih zvez, ki je bila pripravljena skladno z opredelitvami v pričujočem učbeniku.

Izdajo monografije je sofinancirala Fundacija za financiranje športnih organizacij v Sloveniji.

Dodatne informacije

Teža 0,466 kg
Dimenzije 16,5 × 23,5 cm