Izhod iz enostavnega načina

BLIŽINA DRUGOSTI / THE CLOSE OTHERNESS

Zbrala in uredila / Edited by: Lucija Čok

Strani / Pages: 255

Leto / Published: 2006

ISBN: 978-961-6033-75-6

 

15,34  (Brez DDV: 14,61 )

Opis

BLIŽINA DRUGOSTI / THE CLOSE OTHERNESS

Zbrala in uredila / Edited by: Lucija Čok

Pričujoča znanstvena monografija prinaša najboljše med prispevki raziskovalcev v projektu LABICUM in tujih ekspertov. Uredništvo je razvrstilo prispevke v dva sklopa:

  1. Jezik/kultura/medkulturna komunikacija, teoretski vidiki (socio-antropološki, pragmatični, jezikoslovni vidik uveljavljenih teorij in raziskovanja). V to tematsko skupino smo uvrstili teoretske podlage medkulturne jezikovne zmožnosti posameznika in družbenih skupin ter procesov oblikovanja kulturnih izkušenj različnih okolij (področja jezikovne antropologije, pragmatike in družbenega jezikoslovja). Izvirna dela, ki obravnavajo teoretske podlage in praktične izkušnje medkulturne komunikacije na stičnih jezikovnih območjih, kulturne vidike v procesu učenja nekaterih jezikov v EU in angleščina kot lingve franke ter slovenščina kot drugega in tujega jezika (jezika EU). Namen znanstvene razprave o jezikovnih, kulturnih in znanstvenih vprašanjih, ki so v središču pozornosti v Evropi, je razmišljati o dilemah jezikovne pragmatike in psihologije kulture. Teoretska izhodišča evalvacije in inštrumenti samoevalvacije medkulturne jezikovne komunikacije z opisniki ciljnih ravni omogočajo povezati medkulturno komunikacijo s sporazumevalnimi ravnmi Evropskih smernic za jezikovno izobraževanje. Prispevki tega sklopa poskušajo opredeliti tudi pravne norme in standardne jezikovne in družbene rabe ter mikroekonomije v postopkih izbire jezika v komunikaciji, uporabo jezika na delu in pri delu (ekonomski vidik jezika v medkulturni komunikaciji, investicija v znanje jezika, kopičenje intelektualnega kapitala, izbira jezika v komunikaciji, vrednost jezika).

2.Medkulturna komunikacija v empirični praksi in izobraževanju (aplikacije teorij, modeli, strukture in sistemi v empirični praksi in izobraževanju). Poznavanje družbeno določenih pravil o besednem in nebesednem obnašanju je eden od pogojev za učinkovito sporazumevanje v večkulturnih okoljih. Primeri empirične prakse jezikovnega učenja/poučevanja, ki vključujejo védenje o izbranih oblikah besednega in nebesednega sporočanja in obnašanja ter komunikacijskega prilagajanja, ki najbolje podpirajo učinkovito sporazumevanje v večjezičnem in medkulturnem okolju, se v tem sklopu predstavljajo v obliki analiz, predstavitev stanja in programskih modulov ali učnih enot za učenje evropskih pa tudi neevropskih jezikov. Primeri obdelave prenosa besed in simbolov v sodobnih oblikah komuniciranja, ki spreminjajo družbene in kulturne navade (elektronsko komuniciranje), so doprinos k razvoju uporabnega jezikoslovja ob vedenju s področij jezikoslovja, družbenega jezikoslovja, pragmatike, psihologije kulture, antropologije jezika, didaktike jezikov, državljanske vzgoje in kulture družbenih odnosov.

 

Izdajo monografije je finančno podprla: Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Dodatne informacije

Teža 0,823 kg
Dimenzije 17 × 24 cm
Avtor/-ji

Jezik

Leto izida

ISBN 978-961-6033-75-6
Število strani 255