Izhod iz enostavnega načina

TESI

TESI –  Training and Education in Social Innovation

Št. pogodbe: ADRION 1297

Trajanje projekta: 1. 2. 2023 –30. 9. 2023

Nosilec projekta na ZRS Koper: mag. Zorana Medarić

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

Namen projekta TESI je vzpostaviti partnerstvo za oblikovanje skupnega magistrskega programa o socialnih inovacijah (Joint master). S tem namenom se projekt osredotoča na dva osrednja cilja:

  • razvijati kompetence in veščine na področju socialnih inovacij s poudarkom na sodobnih družbenih izzivih pri upravljanju delovanja javne uprave, revitalizaciji mest, socialnem podjetništvu, blaginji, migracijah;
  • vzpostaviti mrežo univerz in raziskovalnih središč za oblikovanje in implementacijo skupnega magistrskega programa.

Ključni rezultati projekta bodo oblikovanje inovativne transnacionalne mreže univerz, raziskovalnih ustanov in organizacij, ki delujejo na področju družbenih inovacij ter oblikovanje strategije in akcijskega načrta za razvoj skupnega magistrskega programa v socialnih inovacijah.

Spletna stran