Izhod iz enostavnega načina

TBrainBoost

TBrainBoostEra Talents for boosting and balancing brain circulation

Evropska komisija: HORIZON-CSA

Št. pogodbe: 101120150

Trajanje projekta: 1. 9. 2023–31. 8. 2027

Nosilec projekta na ZRS Koperdr. Uroš Marušič

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za kineziološke raziskave

Partnerske organizacije:

  • Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija (vodilni partner)
  • Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster, Nemčija
  • Vrije Universiteit Brussel, Belgija
  • Alma Mater Europaea-Evropski Center Maribor, Slovenija
  • Universitat Konstanz, Nemčija
  • Braintrip Limited, Malta
  • Subsequent Gmbh, Nemčija
  • Tmg-Bmc d.o.o., Slovenija
  • Willibald Gebhardt Research Institute, Nemčija

Splošni cilj TBrainBoost je spodbuditi mednarodno in medsektorsko mobilnost ter izboljšati povezave med akademskimi krogi, podjetji in družbo na področju zdravega staranja. TBrainBoost bo to dosegel z vrsto napotitev med akademskimi institucijami in podjetji, ki delujejo na področju zdravega staranja, ter številnimi izobraževalnimi dejavnostmi.

Spletna stran