Izhod iz enostavnega načina

REBOOT NOW

REBOOT NOW – Prevention of Gender-Based Violence in Schools after Lockdown

Evropska komisija: CERV Project Grants – DAPHNE

Št. pogodbe: 101049567

Trajanje projekta: 1. 3. 2022–28. 2. 2024

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Blaž Lenarčič

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

  • CESIE (Italija) – vodilni partner
  • KMOP (Grčija)
  • Hope for Children CRC Policy Center (Ciper)
  • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
  • Animus Assiciacion Foundation (Bolgarija)
  • Fondazione Hallfarten-Franchetti – Centro Studi Villa Montesca (Italija)

REBOOT NOW je transnacionalna pilotna pobuda, osredotočena na otroke, namenjena preprečevanju in boju proti nasilju na podlagi spola (GBV) med otroki/mladimi s podpiranjem njihovega psihološkega dobrega počutja prek na dokazih temelječe ponovljive storitve z njihovim aktivnim sodelovanjem. Projekt bo oblikoval in izvajal psihološke svetovalnice v šolah za podporo okrevanju mladih in družin po težavah, ki jih povzročajo ukrepi proti pandemiji Covid-19, zlasti s pozitivnimi ukrepi, ki podpirajo dobro počutje, duševno zdravje in sposobnost mladih za graditi zdrave odnose. Krepil bo zmogljivosti šol in družin pri preprečevanju in prepoznavanju tveganih primerov nasilja med najstniškimi zmenki; ciljno usmerjene izobraževalne aktivnosti (delavnice, kampanje ozaveščanja in usposabljanja) v šolah, ki vključujejo tudi družine in starejše vrstnike (15-18 let), bodo dodatno podpirale preprečevanje spolno zasnovanega nasilja med mladimi (10-14 let).

Spletna Stran