Izhod iz enostavnega načina

GUIDEPREP

GUIDEPREP: Growing Up in Digital Europe PREparation Phase

Evropska komisija: HORIZON-INFRA-2021-DEV-02

Št. pogodbe: 101078945

Trajanje projekta: 1. 10. 2022–30. 9. 2026

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

GUIDE (Growing Up In Digital Europe: EuroCohort)  bo prva longitudinalna, primerjalna raziskava rojstnih kohort v Evropi. Gre za raziskovalno infrastrukturo, ki bo vir visokokakovostnih longitudinalnih statističnih podatkov, ki bodo v podporo pri razvoju socialnih politik, posvečenih večanju blaginje otrok, mladih in njihovih družin po celotni Evropi. GUIDE/EuroCohort bo kohortna raziskava, ki vključuje vzorec novorojenčkov in vzorec šoloobveznih otrok. Obe kohorti bosta anketirani z uporabo vprašalnika v rednih intervalih do 24 leta starosti.

Spletna stran