Izhod iz enostavnega načina

ECO2SMART

ECO2SMART – Spodbujanje aktivne ozaveščenosti državljanov za krepitev odpornosti, na ekosistemih temelječega prilagajanja in preprečevanja tveganja nesreč

Evropska komisija: Interreg VI-A Italija-Slovenija 2014-2020, Kapitalizacijski razpis (Razpis št. 01/2022)

Št. pogodbe: ITA-SI0100053

Trajanje projekta: 1. 9. 2023–31. 8. 2025

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Liliana Vižintin

Sodelujoči inštitut ZRS KoperMediteranski inštitut za okoljske študije

Partnerske organizacije:

 • Mestna občina Koper (vodilni partner)
 • ZRS Koper
 • Municipality of Monfalcone
 • University of Padova
 • Shoreline Soc Coop
 • Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

Projekt ECO2SMART je eden od kapitalizacijskih projektov v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija.

Projekt ECO2SMART spodbuja aktivno ozaveščenost državljanov glede zmanjševanja vpliva podnebnih sprememb in tveganj naravnih nesreč z uporabo ekosistemskih rešitev. Na osnovi tega ima cilj krepiti odpornost obalnih območij, vključenih v projekt.

Projekt ECO2SMART temelji na znanju, ki so ga projektni partnerji razvili v sklopu projekta ECO-SMART (Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020) in bo kapitaliziran znotraj nadgrajenega projekta ECO2SMART.

S projektnimi aktivnostmi ECO2SMART krepi prilagajanje na podnebne spremembe in preprečuje tveganje nesreč, in sicer s pomočjo:

 • krepitve zmogljivosti deležnikov (študijski obiski, e-katalog dobrih praks);
 • obnove zelene infrastrukture, drugih posegov in prilagoditvenih načrtov, ki lahko omilijo posledice ekstremnim vremenskih dogodkov in hkrati obogatijo skupnost z ekosistemskimi storitvami;
 • izobraževanj (izobraževalni dogodki, nova izobraževalna orodja);
 • aktivnega ozaveščanja (delavnice, komunikacijska kampanja preko družbenih omrežij);
 • informiranja (članki v časopisih, organizacija konferenc, objava video posnetkov);
 • spodbujanja proaktivnega vključevanja ciljnih skupin deležnikov v postopke participacije za pripravo pobud državljanov (skupna strategija in akcijski načrt, podpis sporazuma o sodelovanju, vzpostavitev skupnih omizij).

Spletna stran projekta

e-brošura