Izhod iz enostavnega načina

COORDINATE

COORDINATE – COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe

Evropska komisija: HORIZON 2020. INFRAIA-02-2020 – Integrating Activities for Starting Communities

Št. pogodbe: 101008589

Trajanje projekta: 1. 4. 2021–31. 3. 2025

Nosilec projekta: The Manchester Metropolitan University, MMU, Faculty of Arts and Humanities (Applied Social Sciences), Velika Britanija

Vodja projekta: prof. Gary Pollock, PhD, MMU

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

 • Manchester Metropolitan University (MMU)
 • University College Dublin, National University of Ireland, Dublin (Irska)
 • European Research Infrastructure Consortium (Norveška)
 • Sveučilište u Zagrebu Filozofski Fakultet (Hrvaška)
 • Tampereen Korkeakoulusaatio SR (Finska)
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Slovenija)
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvaška)
 • Universidad Pompeu Fabra (Španija)
 • Institut National D’etudes Demographiques (Francija)
 • University of Essex (Velika Britanija)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Europaisches Zentrum fur Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung (Avstrija)
 • Instituto Universitário de Lisboa (Portugalska)
 • Helsingin Yliopisto (Finska)
 • Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna (Italija)
 • Stichting Centerdata (Nizozemska)
 • University College London (Velika Britanija)
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Nizozemska)
 • Gesis-Leibniz-Institut fur Sozialwissenschaften EV (Nemčija)
 • Ipsos GmbH (Nemčija)
 • Kantar LTD (Velika Britanija)
 • cApStAn SA (Belgija)

Težnja po zagotavljanju dobrega počutja otrok in mladih je jasno izražena v velikih izzivih, kot so Cilji Trajnostnega Razvoja ZN (UN’s Sustainable Development Goals). EU je podobno izpostavila pomen zagotavljanja prihodnosti otrok in mladih. Postalo je sprejeto, da je potrebno o neenakosti razmišljati longitudinalno in jih ne obravnavati kot statične dogodke, ki niso povezani s prejšnjimi dogodki in prihodnjimi verjetnostmi. Oblikovalci politik morajo zagotoviti, da svoje politične posege in prilagoditve utemeljijo na najboljših razpoložljivih dokazih, ki morajo med drugim vključevati podatke kohortne raziskave. COORDINATE bo pričel zapolnjevati resne in obsežne vrzeli v razpoložljivosti zanesljivih in primernih podatkov za spremljanje in vrednotenje dobrega počutja otrok v Evropi.

Infrastrukturna skupnost, ki jo je pričel projekt COORDINATE, bo imela koristi od izboljšanega dostopa do trenutnih infrastrukturnih podatkovnih platform ter bo spodbujala usklajevanje in izboljšala dostop do podatkov raziskave mednarodnih kohortnih panelov pri študiju otrok med njihovim odraščanjem. COORDINATE nadaljuje raziskavo, ki se je začela v okviru projekta Merjenje dobrega počutja mladih 7. okvirnega programa (GA613368) in Projekta razvoja evropskih kohort H2020 (GA777449), da pripravi naslednje faze prve mednacionalne pospešene ankete o rojstnih kohortah v Evropi: EuroCohort – Growing Up in Digital Europe (GUIDE).

Spletna stran