Izhod iz enostavnega načina

CommunityLinkage

CommunityLinkage – Improving gender-based violence service provision through the empowerment of migrant women as community-based mentors, trainers, and agents of change

Evropska komisija: CERV Project Grants – DAPHNE

Št. pogodbe: 101049734

Trajanje projekta: 1. 5. 2022–30. 4. 2024

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Blaž Lenarčič

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

  • SURT, Fundacio de Dones Fundacio Privada (Španija) – vodilni partner
  • CESIE (Italija)
  • Kentro Ginaikeion Meleton Kai Ereyvnon Astiki mi Kerdoskopiki Etaireia (Grčija)
  • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)

Projekt Community Linkage je namenjen vzpostavitvi učinkovite povezave med službami za nasilje na podlagi spola (GBV) in skupnostmi migrantk za spodbujanje zgodnjega prepoznavanja, preprečevanja in podpore v kontekstu po pandemiji COVID-19 s pristopom, ki temelji na skupnosti.

Spletna stran