Izhod iz enostavnega načina

Predavanje z naslovom: »Od starih praks do novih orodij za rez oljk« je bila priložnost za pridobivanje dragocenega znanja

V petek, 15. marca, je Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Koper organiziral zanimivo predavanje, posvečeno oljčnim nasadom in njihovi negi, z naslovom: »Od starih praks do novih orodij za rez oljk«.

Razvoj tehnologije v kmetijstvu je močno spremenil pristop od starih praks do novih orodij za rez oljk. Tradicionalne metode obrezovanja oljk so postopoma ustvarile prostor inovativnim strojem ter orodjem, ki omogočajo bolj natančen in učinkovit rez. S sodobnimi pristopi lahko kmetje dosežejo večjo produktivnost, kakovostno obrezovanje ter posledično boljše rezultate pri pridelavi oljk.

Dr. Flavio Bonin iz Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran je navdušujoče predstavil vpliv zime na gojenje oljk in prizadevanja agronomov za povečanje oljčnih nasadov v drugi polovici 18. stoletja. Udeležencem je podrobneje pojasnil način gojenja oljk skozi čas ter jim predstavil nekaj knjig, ki so na voljo za izposojo v muzeju.

Sledila je teoretična in praktična predstavitev rezi oljk, ki jo je izvedel Rok Babič iz Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper na oljkah vrta Pokrajinskega muzeja Koper. Na dogodku so bila predstavljena tudi vrhunska orodja priznanih podjetij Ascon, Agro Bržan, ST-Garden.

Dogodek je bil priložnost za pridobivanje dragocenega znanja o skrbi za oljčne nasade ter uporabi najnovejših agronomskih pristopov.