Izhod iz enostavnega načina

Druga konferenca v okviru mednarodnega projekta INNOCENT

V Bratislavi na Slovaškem je 8. februarja 2024 potekala druga konferenca v okviru mednarodnega projekta INNOCENT – Improving the application of the presumption of INNOCENce when applying elecTronic evidence (GA No. 101056685).

Med predavatelji so bili priznani strokovnjaki Sveta Evrope, Evropskega parlamenta in pravnih fakultet iz EU. Dogodka se je udeležilo več kot dvajset slušateljev iz vrst tožilcev, odvetnikov kot tudi sodnikov in strokovnih sodelavcev sodišč.

Na konferenci so obravnavali predvsem novo EU zakonodajo o elektronskih dokazih ter novosti na področju Konvencije o kibernetski kriminaliteti. Prof. dr. Anže Erbežnik, član raziskovalne skupine ZRS Koper, je predstavil Uredbo o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah. Skupaj s sodnikom mag. Martinom Jančarjem sta predstavila tudi prvi osnutek Priročnika o digitalnih dokazih, ki ga je napisal prof. dr. Benjamin Flander v sodelovanju s prof. dr. Anžetom Erbežnikom.

Dogodek smo sklenili z okroglimi mizami po metodi World Café. Povabljeni deležniki so dobili priložnost odgovoriti na sklope vprašanj o pravnem okviru upravljanja z elektronskimi dokazi, izboru in pomenu sodnih izvedencev, evropskem nalogu za predložitev in zavarovanje elektronskih dokazov – ravnotežje med učinkovitostjo in zaščito domneve nedolžnosti ter drugih pravic in jamstev. Med udeleženci dogodka je znova prišlo do izrazite konfrontacije med obema temeljnima imperativoma kazenskega procesa – učinkovitostjo kazenskega pregona in zagotavljanjem varnosti v družbi na eni, ter poštenega kazenskega postopka na drugi strani.

V okviru projekta bo izdan priročnik (handbook), ki bo v prvi vrsti namenjen sodnikom, odvetnikom in tožilcem, ki se čedalje bolj pogosto srečujejo z dilemami povezanimi z elektronskimi dokazi.