Izhod iz enostavnega načina

TBrainBoost

Era Talents for boosting and balancing brain circulation

HORIZON-CSA 101120150

Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2023–31. 8. 2027

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Uroš Marušič

Vrednost projekta: 1.932.872,50

Sodelujoči inštitut: Inštitut za kineziološke raziskave (VODILNI PARTNER)

Partnerske organizacije:

  • Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster, Nemčija
  • Vrije Universiteit Brussel, Belgija
  • Alma Mater Europaea-Evropski Center Maribor, Slovenija
  • Universitat Konstanz, Nemčija
  • Braintrip Limited, Malta
  • Subsequent Gmbh, Nemčija
  • Tmg-Bmc d.o.o., Slovenija
  • Willibald Gebhardt Research Institute, Nemčija

Opis:

Splošni cilj TBrainBoost je spodbuditi mednarodno in medsektorsko mobilnost ter izboljšati povezave med akademskimi krogi, podjetji in družbo na področju zdravega staranja. TBrainBoost bo to dosegel z vrsto napotitev med akademskimi institucijami in podjetji, ki delujejo na področju zdravega staranja, ter številnimi izobraževalnimi dejavnostmi.

Spletna stran