Izhod iz enostavnega načina

Vzpostavljanje drugačne globalizacije

Evidenčna številka ARIS: N6-0304

Trajanje projekta: 1. 4. 2023–31. 3. 2026

Vodja projektadr. Jure Ramšak

Nosilec projektaInštitut za zgodovinske študije

    Projekt se ukvarja s političnimi, ekonomskimi in antropološkimi vidiki svojevrstnega koncepta globalizacije, kot se je od začetka šestdesetih do konca osemdesetih let izoblikoval znotraj Skupine 77 in gibanja neuvrščenih. To večrazsežno problematiko naslavlja skozi prizmo Jugoslavije, ki je bila kot evropska in socialistična država v precej očitnem asimetričnem odnosu z večino članic te koalicije držav v razvoju s svetovnega Juga. Ob dejstvu, da je Beograd igral vlogo enega glavnih koordinatorjev gibanja neuvrščenih in njegovega glasnika navzven, zaradi česar imamo danes na voljo obilico raziskovalnih virov najrazličnejših provenienc, prepoznavamo člani projektne skupine prav v tej dvoumni vlogi Jugoslavije izjemen raziskovalni potencial, ki nam omogoča niansirano razpravo o globalnih problemih druge polovice 20. stoletja.

    Za razliko od obstoječe historiografije, ki se osredotoča predvsem na vlogo političnih in diplomatskih elit pri določanju smeri gibanja neuvrščenih na najvišji ravni, je naš namen na podlagi pristopa komparativne in transnacionalne zgodovine umestiti jugoslovansko teorijo in praktične poskuse udejanjanja drugačne globalizacije v kontekst z različnih koncev sveta prihajajočih silnic, ki so skušale izzvati obstoječe mednarodne odnose in s katerimi je bilo jugoslovansko videnje globalnega razvoja bodisi v konvergentnem bodisi v divergentnem odnosu. Na ta način bomo naslovili topike, kot so transkontinentalizem, protihegemonija, rasne in kulturne hierarhije, ekonomske pravice in miroljubna koeksistenca, ki so zaznamovale jugoslovanski multilateralni angažma, hkrati pa so bile podvržene kritični preverbi skozi bilateralne odnose z vrsto afriških, azijskih in latinskoameriških držav.