Izhod iz enostavnega načina

AIRFarming

AIRFarming – Visokotehnološka strojna-informacijska rešitev za upravljanje s kmetijskimi površinami iz zraka

Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte Načrta za okrevanje in odpornost

Št. pogodbe: 0827 – 04/24

Trajanje projekta: 16. 1. 2023 – 31. 8. 2024

Kontaktna oseba na ZRS Koperdr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za oljkarstvo

Projekt AIRFarming bo razvil sklop rešitev za kmetijstvo, ki bodo v osnovi izvedene iz zraka in ne iz tal kot pri običajni kmetijski praksi. S tem odpiramo nov segment kmetijske prakse, ki je bolj energijsko učinkovita, občutno zmanjša porabo surovin v kmetijstvu in omogoča izvajanje opravil, ki jih z nobeno drugo tehnologijo iz tal ne moremo opraviti.


Financira Evropska unija – NextGenerationEU