Izhod iz enostavnega načina

GUIDEPREP

GUIDEPREP: Growing Up in Digital Europe PREparation Phase

HORIZON-INFRA-2021-DEV-02 – 101078945

Obdobje trajanja projekta: 1. 10. 2022–30. 9. 2026

Vrednost projekta: 3.167.094,00 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za družboslovne študije

Kontaktna oseba: dr. Mateja Sedmak

Partnerske organizacije:

• Manchester Metropolitan University, Velika Britanija (VODILNI PARTNER)
• Ivo Pilar Institute of Social Science, Hrvaška
• Tallinn University, Estonija
• The University of Bremen, Nemčija
• The Catalan Youth Agency, Španija
• Panteion University of Social and Political Sciences, Grčija
• The University of Debrecen, Madžarska
• University of Essex, Velika Britanija
• University of Saints Cyril and Methodius, Slovaška
• Daugavpils University, Latvija
• University Institute of Lisbon, Portugalska
• University of Jyvaskyla, Finska
• University of Bologna, Italija
• University College London, Velika Britanija
• Generations and Gender Programme
• European Social Survey European Research Infrastructure Consortium
• Norwegian University of Science and Technology, Norveška
• KU Leuven, Belgija
• University of Antwerp, Belgija
• Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, Luxemburg
• European Centre for Social Welfare Policy and Research (the European Centre)
• University College Dublin, Irska
• The French Institute for Demographic Studies, Francija
• The Univerisity of Helsinki, Finska
• Pompeu Fabra University, Španija
• International Advisory Group (IAG)

Opis: GUIDE (Growing Up In Digital Europe: EuroCohort)  bo prva longitudinalna, primerjalna raziskava rojstnih kohort v Evropi. Gre za raziskovalno infrastrukturo, ki bo vir visokokakovostnih longitudinalnih statističnih podatkov, ki bodo v podporo pri razvoju socialnih politik, posvečenih večanju blaginje otrok, mladih in njihovih družin po celotni Evropi. GUIDE/EuroCohort bo kohortna raziskava, ki vključuje vzorec novorojenčkov in vzorec šoloobveznih otrok. Obe kohorti bosta anketirani z uporabo vprašalnika v rednih intervalih do 24 leta starosti.

Spletna stran