Izhod iz enostavnega načina

CommunityLinkage

Improving gender-based violence service provision through the empowerment of migrant women as community-based mentors, trainers, and agents of change

CERV Project Grants – DAPHNE – 101049734

Obdobje trajanja projekta: 1. 5. 2022–30. 6. 2024

Vrednost projekta: 533.312,65 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za družboslovne študije

Kontaktna oseba: dr. Blaž Lenarčič

Partnerske organizacije:

  • SURT, Fundacio de Dones Fundacio Privada (Španija) VODILNI PARTNER
  • CESIE (Italija)
  • Kentro Ginaikeion Meleton Kai Ereyvnon Astiki mi Kerdoskopiki Etaireia (Grčija)

Opis:

Projekt Community Linkage je namenjen vzpostavitvi učinkovite povezave med službami za nasilje na podlagi spola (GBV) in skupnostmi migrantk za spodbujanje zgodnjega prepoznavanja, preprečevanja in podpore v kontekstu po pandemiji COVID-19 s pristopom, ki temelji na skupnosti.

Spletna stran