Izhod iz enostavnega načina

Desetletje dekadence. Državljanstvo, pripadnost in brezbrižnost do države na severno jadranskem mejnem območju, 1914-1924

Evidenčna številka ARIS: J6-3121

Trajanje projekta: 1. 10. 2021–30. 9. 2024

Vodja projektadr. Borut Klabjan

Nosilec projektaInštitut za zgodovinske študije

    Projekt prispeva k ponovnemu razmisleku o razmerju med nacionalno pripadnostjo, teritorialno pripadnostjo in suverenostjo države s preučevanjem vloge državljanstva med in po prvi svetovni vojni na območju severnega Jadrana. Prva svetovna vojna, propad imperijev in že obstoječih državnih struktur ter ustvarjanje novih držav naslednic ali priključitev novih provinc k starim, so namreč sprožili procese redefiniranja ozemelj in njihovih narodov. Osredotočenost na nestanovitna, prekrivajoča se in včasih konkurenčna središča moči (različne države, pa tudi nacionalne, regionalne in lokalne strukture) bodo raziskovalni skupini omogočila, da ponovno preučimo merila in koncepte državljanstva in mnogoterih oblik pripadnosti. Raziskava se osredotoča na severno jadransko območje od začetka 1. svetovne vojne julija 1914 do podpisa Rimske pogodbe med kraljevinama Italije in SHS januarja 1924, ki je mesto Reka priključilo Italiji in začasno rešila jadransko vprašanje. To desetletje je bistvenega pomena za redefinicijo svetovnega reda, severni Jadran pa predstavlja edinstveni laboratorij, kjer lahko preučujemo vse najpomembnejše preobrazbe Evrope v dvajsetem stoletju. Zato bo pričujoča raziskava uporabila lokalne razmere in se vključila v sodobne družbene razprave o suverenosti in pripadnosti v času, ko so državljanstvo in z njim povezane pravice predmet intenzivnih razprav.

    Več vprašanj si zasluži različne metode dela. Tradicionalno arhivsko delo bo oblikovano v bolj vključujoč pristop, ki vključuje socialne in kulturne perspektive, prepleta politično zgodovino z zgodovinsko antropologijo in zahteva temeljito transnacionalni zorni kot, da se izkoristijo številni potenciali razvijajočih se mejnih študij.

    Spletna stran projekta