Izhod iz enostavnega načina

COORDINATE

COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe

HORIZON 2020. INFRAIA-02-2020 – Integrating Activities for Starting Communities 101008589

Obdobje trajanja projekta: 1. 4. 2021–31. 3. 2025

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Vrednost projekta: 4.988.915,00 EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

 • Manchester Metropolitan University (Velika Britanija) VODILNI PARTNER
 • University College Dublin, National University of Ireland, Dublin (Irska)
 • European Research Infrastructure Consortium (Norveška)
 • Sveučilište u Zagrebu Filozofski Fakultet (Hrvaška)
 • Tampereen Korkeakoulusaatio SR (Finska)
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Slovenija)
 • Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Hrvaška)
 • Universidad Pompeu Fabra (Španija)
 • Institut National D’etudes Demographiques (Francija)
 • University of Essex (Velika Britanija)
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Slovenija)
 • Europaisches Zentrum fur Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung (Avstrija)
 • Instituto Universitário de Lisboa (Portugalska)
 • Helsingin Yliopisto (Finska)
 • Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna (Italija)
 • Stichting Centerdata (Nizozemska)
 • University College London (Velika Britanija)
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Nizozemska)
 • Gesis-Leibniz-Institut fur Sozialwissenschaften EV (Nemčija)
 • Ipsos GmbH (Nemčija)
 • Kantar LTD (Velika Britanija)
 • cApStAn SA (Belgija)

Opis:

Težnja po zagotavljanju dobrega počutja otrok in mladih je jasno izražena v velikih izzivih, kot so Cilji Trajnostnega Razvoja ZN (UN’s Sustainable Development Goals). EU je podobno izpostavila pomen zagotavljanja prihodnosti otrok in mladih. Postalo je sprejeto, da je potrebno o neenakosti razmišljati longitudinalno in jih ne obravnavati kot statične dogodke, ki niso povezani s prejšnjimi dogodki in prihodnjimi verjetnostmi. Oblikovalci politik morajo zagotoviti, da svoje politične posege in prilagoditve utemeljijo na najboljših razpoložljivih dokazih, ki morajo med drugim vključevati podatke kohortne raziskave. COORDINATE bo pričel zapolnjevati resne in obsežne vrzeli v razpoložljivosti zanesljivih in primernih podatkov za spremljanje in vrednotenje dobrega počutja otrok v Evropi.

Spletna stran