Izhod iz enostavnega načina

PARIPRE

PARIPRE – Physical activity-related injuries prevention in adolescents

Evropska komisija: Erasmus+ Sport, Collaborative Partnerships

Št. pogodbe: 622594-EPP-1-2020-1-SK-SPO-SCP

Trajanje projekta: 1. 1. 2021–31. 12. 2023

Nosilec projekta: University of Presov, Slovaška

Vodja projektaPeter Bakalár, UNIPO, Faculty of Sports

Nosilec projekta na ZRS Koperdr. Boštjan Šimunič

Sodelujoči inštitut ZRS KoperInštitut za kineziološke raziskave

Partnerske organizacije:

  • University of Presov (UNIPO), Slovakia (coordinator)
  • Science and Research Centre Koper (ZRS), Slovenia
  • Pavol Jozef Safarik University in Kosice (UPJS), Slovakia
  • Sports Union of Slovenia (SUS), Slovenia
  • Institute of Mother and Child Foundation (IMCF), Poland
  • UKK Institute – Centre for Health Promotion Research, Finland
  • Palacky University Olomouc (PUO), Czechia
  • National Institute of Public Health (NIJZ), Slovenia

Spletna stranPARIPRE Erasmus+ Sport