Izhod iz enostavnega načina

ECOSMART

ECO-SMART – Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000

Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Obdobje trajanja projekta: 1.4. 2020 – 31. 3. 2022

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Liliana Vižintin

Vrednost projekta: 858.802,65 EUR

Sodelujoči inštitut: Mediteranski inštitut za okoljske študije

Partnerske organizacije:

  • Direkcija za turizem Dežele Benečija (organizacijska enota Regijske strategije za biodiverziteto in parke), VODILNI PARTNER
  • Občina Tržič Monfalcone
  • Univerza v Padovi – Oddelek za industrijski inženiring
  • Regionalni Razvojni Center Koper

Opis:

Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega spremljanja stanja podnebnih sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov za preprečevanje negativnih učinkov, ki ogrožajo kakovost biotske pestrosti na izbranih območjih NATURA 2000 v regijah, vključenih v program čezmejnega sodelovanja.

Splošni namen projekta ECO-SMART je oceniti in preizkusiti na čezmejni ravni ekonomsko izvedljivost ukrepov za zaščito biotske pestrosti in prilagajanja podnebnim spremembam na območjih NATURA 2000 s pilotno aplikacijo orodja plačila za ekosistemske storitve.

Spletna stran projekta