Izhod iz enostavnega načina

MiCREATE

Migrant Children and Communities in a Transforming Europe

HORIZON 2020. SC6-CHANGING WORLD. Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies 822664

Obdobje trajanja projekta: 1.1. 2019 – 31. 12. 2021

Koordinator projekta na ZRS Koper: dr. Mateja Sedmak

Vrednost projekta: 2.840.364,5EUR

Sodelujoči inštitut: Inštitut za družboslovne študije

Partnerske organizacije:

 • Hope for Children UNCR Policy Centre (Ciper)
 • The Manchester Metropolitan University (Velika Britanija)
 • Hellenic Open University (Grčija)
 • CNRS (Francija)
 • CESIE (Italija)
 • DYPALL Network: Associação para o Desenvolvimento da Participação Cidadã (Portugalska)
 • Mirovni inštitut (Slovenija)
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Slovenija)
 • Syddansk Universitet (Danska)
 • Universitat de Barcelona (Španija)
 • Stowarzyszenie Interkulturalni (Poljska)
 • Universitat Wien (Avstrija)
 • Udruge centar za mirovne studije (Hrvaška)
 • Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem (Slovenija)

Opis:

Splošni cilj projekta je spodbuditi vključevanje različnih skupin otrok migrantov s sprejetjem na otroka osredotočenega pristopa k njihovi integraciji na izobraževalni in politični ravni. Izhajajoč iz potrebe po ponovnem pregledu integracijskih politik na eni strani in v skladu s specifičnim fokusom razpisa na drugi strani, je cilj raziskovalnega projekta celovita proučitev sodobnih integracijskih procesov otrok migrantov z namenom njihovega opolnomočenja

Spletna stran