Izhod iz enostavnega načina

Pravni akti

Nazaj na vrhnjo stran: Predpisi in dokumenti
 • Statut ZRS Koper (PDF)
 • Etični kodeks ZRS Koper (PDF)
 • Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)
 • Child protection policy (PDF)
 • Pravilnik o izboru in financiranju usposabljanja mladih raziskovalk in raziskovalcev v obdobju 2023 – 2027 (PDF)
 • Pravilnik o stabilnem financiranju ZRS Koper (PDF)
 • Pravilnik o upravljanju s pravicami intelektualne lastnine (PDF)
 • Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo (PDF)
  • Obrazec za prijavo po ZZP (PDF)
  • Kontrolni seznam po ZZP (PDF)