Izhod iz enostavnega načina

Prenos norm v EU in Sloveniji – ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi

Nazaj na vrhnjo stran: Podstrani projektov

Evidenčna številka ARISJ5-2562

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2024

Nosilec projekta: ZRS Koper, Mediteranski inštitut za okoljske študije

Okoljska vprašanja se uvrščajo na vrh agende v EU, kar je podprto s pričakovanju javnosti in znanstvenimi priporočili. Pričakovati je, da bo okoljska zakonodaja EU v porastu in hkrati predmet obsežne prenove. Ta val regulacije potrebuje pozornost, z namenom, da ustrezno opiše procese, ponudi prepričljivo razlago glede njegovih vzrokov, ter tako okrepi zmogljivosti za predvidevanje regulativnega okvira v prihodnosti, ter nazadnje, ponudi poglobljeno in kritično oceno predlaganih ukrepov, s tem pa tudi prispeva k njihovem izboljšanju.

Projekt izhaja iz predpostavke, da se je za izvedbo opisne in normativne analize okoljske regulacije potrebno vrniti k vsebini pojma ‘trajnostni razvoj’ ter ‘trajnost’. Od 90ih let prejšnjega stoletja je okoljsko zakonodajo in politiko na vseh ravneh politike pričel usmerjati trajnostni razvoj. Široko soglasje o vodilni vlogi trajnostnega razvoja je bilo ponovno potrjeno leta 2015 s sprejetjem Ciljev trajnostnega razvoja (SDG). Kljub svoji vsebinski dvoumnosti in nejasni pravni naravi, ki jo je težko klasificirati, je relevatnost trajnostnega razvoja široko sprejeta. Za potrebe tega projekta trajnostni razvoj razumemo kot temeljno družbeno normo ter pravno načelo, ki ima veljavo in uporabno vrednost tako v mednarodnem, EU in nacionalnem okoljskem pravu, ter pri širjenju trans-nacionalnih predpisov onkaj države.

Kljub svojemu pravnem položaju v okviru sedanje ureditve EU, trajnostni razvoj ne uspe v zadostni meri pojasnjevati in napovedovati. Diskurzi o ‘zelenem gospodarstvu’, ‘bio-ekonomiji’, ‘zelenem dogovoru’ in ‘krožnem gospodarstvu’ vznikajo v okviru trajnosti, vendar imajo nejasno relevantnost in posledice. Trenuten prikaz okoljskega prava EU (in držav članic)  lahko pomembno dopolnimo s študijo paradigem in njihovih pravnih učinkov. Treba je razmisliti, ali je trajnostni razvoj doživel razvoj in napredek, ter razmisliti, ali je postopno izvajanje trajnostnega razvoja prineslo ne le reformo politik, temveč tudi novo obliko upravljanja.

Namen projekta je konceptualizirati nedavno okoljsko ureditev iz časovnega in prostorskega vidika, zlasti v odnosu do pojma trajnosti in pravnim načelom trajnostnega razvoja. Cilj je prispevati k razumevanju nedavnih regulatornih ukrepov EU in trans-nacionalnih institucij, povezanih z okoljem, vključno z njihovimi vzroki, predpostavkami in obsegom ambicij glede trajnosti, pa tudi stališči, ki so izključena.

Projektno delo bo uporabljalo različne metode, ki jih narekuje sodobno okoljsko pravo, vključno z doktrinarno, primerjalno-pravno in empirično pravno metode, metodologijami trans-nacionalnega prava, ter skrbelo za vključevanje mednarodnih odnosov v okoljsko pravo (zlasti konstruktivističnih pristopov k razširjanju norm in analizi diskurza).

Aris logo

Projektna skupina

Vodja projekta

Člani projektne skupine iz partnerskih ustanov


Raziskovalne aktivnosti

1. faza: Priprava, konceptualni in metodološki okvir

Cilj te faze je ustvariti trdno teoretsko in metodološko podlago za empirično delo, ki bo sledilo. V veliki meri bo ta faza namenjena izpopolnjevanju celovite metodologije v inter-disciplinarnemu kontekstu. Kakšni metodološki pristopi lahko pojasnjujejo spremembo politik in kateri so najustreznejšu za pojasnjevanje sprememb paradigme?

2. faza: Prenos norm v EU okoljskem pravu

Cilj te faze, ki se osredotoča na horizontalno razsežnost migracije norme, je ponuditi videnje razvoja oz. napredka okoljskega prava in prizadevanja za trajnost v EU od utrditve pojma trajnostnega razvoja do danes. Namesto da bi nastop trajnostnega razvoja obravnavali kot konec evolucije, bomo preverili, katere nove norme so bile od takrat uvedene ali preoblkovane. V tej fazi bomo skušali pojasniti namen, načela, akterje, cilje, tehnike in načine upravljanja okoljskega prava EU skozi čas. Raziskave bodo temeljile na analizi zakonodaji in regulatornih ukrepov na izbranih področjih, ob upoštevanju policy konteksta.

3. faza: Migracija norm znotraj režimov

Cilj te faze je zagotoviti razlago migracij norm v okviru večnivojskega upravljanja. Osredotočali se bomo na vertikalne poti izbranih norm in spraševal o naravi spremembe predpisov, njihovih izvorih in pomenih. Preverjali bomo, katere norme potujejo in kako potujejo, zlasti med EU in nacionalnim nivojem upravljanja.

4. faza: Sinteza

Ta faza bo oblikovala opisno prepričljiv prikaz migracije norme znotraj okoljske zakonodaje EU v času ter ovrednotila horizontalen prenos migracije norme v odnosu to trajnostnega razvoja in trajnosti. Razmislek bo namenjen tudi o uporabljeni metodologiji in širših spoznanjih, pridobljenih pri interdisciplinarnem delu.


Rezultati projekta

Cilj projekta je prispevati k aktualnim razpravam v Evropi tako na znanstveni kot ravni politik, ustvariti znanstveno znanje visoke kakovosti v recenziranih strokovnih revijah, prav tako pa sodelovati pri razširjanju rezultatov med akademiki, laičnim občinstvom, in snovalci politik.

Znanstvene objave

CRNČEC, Danijel, PENCA, Jerneja and LOVEC, Marko, ‘The Covid-19 pandemic and the EU: From Sustainable Energy Transition to Green Transition?’ Energy Policy (accepted for publication 2023)

PENCA, Jerneja ‘Public authorities for transformative change: Integration principle in public funding’ Conservation and Biodiversity (accepted for publication 2023)

PENCA, Jerneja ‘Compensatory Mechanisms and the Loss of Wetland Resources: The Ramsar Convention’s Contribution to the Biodiversity Management Paradigm’, in Gardner, R., Caddell, R. and Okuno, E. in Wetlands and International Environmental Law: The Evolution and Impact of the Ramsar Convention (Edward Elgar, forthcoming summer 2023)

CRNČEC D., PENCA, J. and LOVEC, M., ‘Proper in Speech, Careful in Acts: Slovenia’s Challenging Transition to Climate Neutrality’, in Dyrhauge, H. and Kurze, K. (eds.): Making the European Green Deal work: EU sustainability policies at home and abroad (Routledge, forthcoming spring 2023)

CRNČEC, Danijel (2022). Energy Governance in Slovenia. In: Knodt, M., Kemmerzell, J. (eds) Handbook of Energy Governance in Europe. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73526-9_28-1

SHELLOCK, Rebecca J., CVITANOVIC, Christopher, MCKINNON, Merryn C., MACKAY, Mary, VAN PUTTEN, Ingrid E., BLYTHE, Jessica, KELLY, Rachel, TUOHY, Paris, MALTBY, K. M., PENCA, Jerneja, et al. Building leaders for the UN Ocean Science Decade : a guide to supporting early career women researchers within academic marine research institutions. ICES journal of marine science. 2022, vol. [in press], iss. [in press], str. 1-20, ilustr. ISSN 1095-9289. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsac214, DOI: 10.1093/icesjms/fsac214. [COBISS.SI-ID 135050499], [JCRSNIP]

SHELLOCK, Rebecca J., CVITANOVIC, Christopher, MACKAY, Mary, MCKINNON, Merryn C., BLYTHE, Jessica, KELLY, Rachel, VAN PUTTEN, Ingrid E., TUOHY, Paris, BAILEY, Megan, PENCA, Jerneja, et al. Breaking down barriers : the identification of actions to promote gender equality in interdisciplinary marine research institutions. One earth. Jun. 2022, vol. 5, iss. 6, str. 687-708, ilustr. ISSN 2590-3322. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332222002615?via%3Dihub#!, DOI: 10.1016/j.oneear.2022.05.006. [COBISS.SI-ID 112355843], [JCRSNIPWoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,06, Scopus do 31. 12. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,18]

VITTUARI, Matteo, BAZZOCCHI, Giovanni, BLASIOLI, Sonia, CIRONE, Francesco, MAGGIO, Albino, ORSINI, Francesco, PENCA, Jerneja, PETRUZZELLI, Mara, TRUŠNOVEC, Gorazd, SPECHT, Kathrin, et al. Envisioning the future of European food systems : approaches and research priorities after COVID-19. Frontiers in sustainable food systems. Mar. 2021, vol. 5, art. 642787, str. 1-9, ilustr. ISSN 2571-581X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2021.642787/full, DOI: 10.3389/fsufs.2021.642787. [COBISS.SI-ID 55193859], [JCRSNIPWoS do 18. 12. 2022: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 22, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,40, Scopus do 1. 1. 2023: št. citatov (TC): 30, čistih citatov (CI): 30, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,91]

CAPPELLETTO, Margherita, SANTOLERI, Rosalia, EVANGELISTA, Lorenza, GALGANI, François, GARCÉS, Esther, GIORGETTI, Alessandra, FAVA, Fabio, HERUT, Barak, HILMI, Karim, PENCA, Jerneja, et al. The Mediterranean sea we want. Ocean and Coastal Research. 2021, vol. 69, suppl. 1, str. 1-39, ilustr. ISSN 2675-2824. https://www.scielo.br/j/ocr/a/zWVNJ8YdNrbsSb87yFZKGVC/?lang=en#, DOI: 10.1590/2675-2824069.21019mc. [COBISS.SI-ID 90779395], [JCRSNIPWoS do 5. 11. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,23, Scopus do 1. 12. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,28]

PENCA, Jerneja. Science, precaution and innovation for sustainable fisheries : the judgement by the Court of Justice of the EU regarding the electric pulse fishing ban. Marine policy. 2022, vol. 135, art. no. 104864, str. 1-5. ISSN 0308-597X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X21004759?dgcid=author, DOI: 10.1016/j.marpol.2021.104864. [COBISS.SI-ID 85104643], [JCRSNIPWoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 12. 4. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]

Strokovne in poljudne objave

PENCA, Jerneja. Čim prej, čim bolj raznoliko, čim bolj pregledno. Delo. [Tiskana izd.]. 4. sept. 2021, leto 63, št. 205, str. 10-11, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 75591939]

PENCA, Jerneja. Podnebna kriza in brezkončnost njenega reševanja. DeloSobotna priloga. [Tiskana izd.]. 27. nov. 2021, leto 63, št. 276, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 90742275]

LOVEC, Marko. Ali je v Sloveniji čas za zeleno stranko?. Finance manager. 23. jul. 2021, št. 141, str. 32-33, portret. ISSN 2670-6989. [COBISS.SI-ID 71501315]

PENCA, Jerneja. Zdravje, narava in prihodnost onkraj obraznih mask. DeloSobotna priloga. [Tiskana izd.]. 3. okt. 2020, leto 62, št. 229, str. 6-7, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. https://www.delo.si/sobotna-priloga/zdravje-narava-in-prihodnost-onkraj-obraznih-mask/. [COBISS.SI-ID 40560643]

PENCA, Jerneja. Epidemija, narava in mi. https://metinalista.si/epidemija-narava-in-mi/. [COBISS.SI-ID 40370435]

JUVANČIČ, Luka, NOVAK, Ana, LOVEC, Marko, RAC, Ilona, KOCJANČIČ, Tina, ARNIČ, Domen, NIPERS, Aleksejs, UPITE, Ilze, VITUNSKIENÉ, Vlada. Bioeconomy institutional profiles – comparative analysis, benchmarking and policy recommendations. [S. l.]: BIOEAST, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (359 str.)), ilustr. https://bioeast.eu/download/d_1_4-instit_analysis_v5_final-pdf/. [COBISS.SI-ID 69263363]

RAC, Ilona, ERJAVEC, Emil, WOSTNER, Peter, KUŠAR, Simon, STOJMENOVA DUH, Emilija, KOTNIK, Patricija, KUŠČER, Kir, JUVANČIČ, Luka, COPOT, Daniel, KRT, Andrejka, ŠUMRADA, Tanja, JERIČ, Damjan, ZAGORC, Tatjana, MARJETIČ, Alenka, LOVEC, MarkoChange in production and diversification of the rural economy : MAP position paper. Domžale: Univerza v Ljubljani, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (21 str.)). https://rural-interfaces.eu/wp-content/uploads/2022/07/Diversification_MAP_PP-SI-update.pdf. [COBISS.SI-ID 118722563]

PENCA, Jerneja. ‘Only recently biodiversity is recognised to play a hugely important role in climate adaptation and mitigation’. European Science Media Hub, october 2022 https://sciencemediahub.eu/2022/10/12/prof-jerneja-penca-only-recently-biodiversity-is-recognised-to-play-a-hugely-important-role-in-climate-adaptation-and-mitigation/

PENCA, Jerneja (intervjuvanec). The EU nature restoration law proposal. European Science-Media Hub. 12. okt. 2022, portret. https://sciencemediahub.eu/2022/10/12/prof-jerneja-penca-only-recently-biodiversity-is-recognised-to-play-a-hugely-important-role-in-climate-adaptation-and-mitigation/. [COBISS.SI-ID 133446915]

Prispevki k javnim razpravam

PENCA, Jerneja. Kako izboljšati odnos med človekom in naravo ob pomoči oceanske pismenosti = Improving human-nature relationship through ocean literacy. V: Morje ki povezuje = Il mare che unisce = The sea that unites : 27th Forum of Mediterranean Maritime Heritage : Pomorski muzej – Museo del mare “Sergej Mašera” Piran – Pirano = Maritime museum “Sergej Mašera” Piran : 28 September – 2 October 2022 : Piran-Pirano. [Piran: Pomorski muzej – Museo del mare “Sergej Mašera” Piran – Pirano, 2022]. Str. 46. [COBISS.SI-ID 129235971]

LOVEC, Marko, ERJAVEC, Emil. Reformist context, veto players and symbolic wins : the case of CAP 2023-2027 : ECPR General Conference, University of Innsbruck, 22 – 26 August 2022https://ecpr.eu/Events/Event/PaperDetails/63257. [COBISS.SI-ID 121165827]

KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (intervjuvanec), POTOČNIK, Janez (intervjuvanec), LOVEC, Marko (intervjuvanec), NOVAK, Špela (avtor, voditelj oddaje). Strateški premislek o varnostni, energetski, prehranski in podnebni krizi ob robu blejskega foruma. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 30. 8. 2022. Studio ob 17h. https://365.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17-00/174895636. [COBISS.SI-ID 120568323]

LOVEC, Marko (intervjuvanec). dr. Marko Lovec: Evropa mora nasloviti vprašanje podnebnih sprememb. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (16 min)). Oddaja Popoldan in pol. https://365.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174870896. [COBISS.SI-ID 108937475]

PENCA, JernejaIntervju o mednarodnem okoljskem pravu, RAI Furlanija Julijska Krajina, Radio Trst, 11. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 40537091]

Mentorstva

LOVEC, Marko: MAHMUTOVIĆ, Melika. Mednarodna trgovina z e-odpadki in rabljeno elektroniko : preseganje paradigme Sever-Jug = International trade of e-waste and second-hand electronics : overcoming the North-South paradigm : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mahmutović], 2021. 110 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 78900483]

PENCA, Jerneja: STANIŠIČ, Maja. Transnacionalno upravljanje s satelitskimi podatki v podporo implementacije Pariškega sporazuma : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Stanešič], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (90 str.)). http://revis.openscience.si. [COBISS.SI-ID 132606211]

Predavanja na tujih univerzah

PENCA, JernejaEnhancing governance for synergies between climate and biodiversity measures : is the EU’s principle of “do no harm” conducive to sustainability transition? : predavanje na Central European University, Dunaj, 23. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 104464131]

PENCA, JernejaGovernance for transformative change : lessons from the EU’s sustainability transition : CIVICA, The European University of Social Sciences, Paris, 23 May 2022 and Firenze, 25 May 2022. [COBISS.SI-ID 112364547]

PENCA, JernejaCompensatory mechanisms for wetland resources : transformation towards sustainability? : speech at the Wetlands and International Environmental Law: The Evolution and Impact of the Ramsar Convention Collaborative expert workshop, online, 20 September 2022. [COBISS.SI-ID 132998915]

PENCA, JernejaTransformative change also through legal innovation? : lessons from the EU’s principle of do no harm : speech at the 2022 Oslo (3rd) International Environmental Law Conference, “The Transformative Power of Law: Addressing Global Environmental Challenges”, Oslo, October 3-6, 2022. [COBISS.SI-ID 125295363]

CRNČEC, Danijel, PENCA, Jerneja, LOVEC, MarkoThe Covid-19 pandemic: a barrier or a driver of EU sustainable energy transition? : presentation at the Internal Workshop EU Green Recovery in the Post-Covid-19 Period, online, 9. – 10. 11. 2021. [COBISS.SI-ID 90373379]

PENCA, JernejaIzid glasgowskih podnebnih pogajanj je v skladu z zasnovo podnebnega režima; osrednjo vlogo igrajo obljube držav, do njihovega izvrševanja pa je nemalo političnih in strukturnih ovir : predavanje na Tezi Študentskega društva za mednarodne odnose Globallis, Ljubljana, 9. 12. 2021. [COBISS.SI-ID 104454403]

PENCA, JernejaThe urgency of climate and environmental change : what can be done, what must be done : Science & Law, International Law Answers to Scientists’ Current Challenges, Trieste, September 10-11, 2021. [COBISS.SI-ID 85134595]


Povezave