Izhod iz enostavnega načina

ZRS Koper s Poletno šolo EU managementa za krepitev evropskih raziskovalnih prijav

V Centru humanističnih znanosti ZRS Koper se je včeraj pričelo dvodnevno usposabljanje »Poletna šola EU managementa«.

Izobraževanje je organizirano v okviru projekta KRPAN in ga sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije RS ter Evropska unija – NextGenerationEU, katerega partnerji v projektu so: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Institut Jožef Stefan in Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Namenjeno je krepitvi raziskovalne podpore in povečanju kadrovskih kapacitet v projektnih pisarnah partnerjev, izboljšanju znanja in kompetenc za pisanje prijav na kompetitivne razpise evropskih centraliziranih programov ter iskanju dodatnih priložnosti za interdisciplinarno in medsektorsko povezovanje raziskovalcev v partnerskih organizacijah.

»Letošnje leto je za ZRS Koper še posebej pomembno, saj praznujemo 30 let obstoja. V teh treh desetletjih se je naše znanstvenoraziskovalno središče s svojimi inštituti na čelu razvilo v pomembno  interdisciplinarno znanstvenoraziskovalno jedro, s poudarkom na edinstvenem okolju Sredozemlja in zgornjega Jadrana. Po treh uspešnih desetletjih si želimo še bolj utrditi svoj položaj v mednarodnem okolju in postati še uspešnejši pri pridobivanju evropskih projektov. S tem ciljem tudi organiziramo današnje izobraževanje. Želimo si namreč pridobiti boljši vpogled v strukturo evropskih razpisov in specifično znanje za pripravo kakovostnih in uspešnih prijav na evropske projekte, s posebnim poudarkom na programu Obzorje Evropa,« je ob robu dogodka dejal prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper.

Za dosego ciljev bodo partnerji do zaključka projekta organizirali skupno 40 dogodkov. Med temi dogodki bo 16 usposabljanj za izboljšanje kakovosti prijav evropskih projektov, 5 dogodkov za izmenjavo dobrih praks, 8 dogodkov za mreženje raziskovalcev z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji z namenom skupnih prijav na evropske raziskovalne razpise ter 7 delovnih študijskih obiskov uspešnih raziskovalnih organizacij v Evropi. Poleg tega bodo potekale tudi druge svetovalne, informacijske in promocijske aktivnosti na področju evropskih projektov.

»Izobraževanje je namenjeno izpopolnjevanju našega znanja o pisanju projektnih prijav, kar bo prispevalo k znanju celotnega kolektiva ZRS in konzorcija KRPAN. Cilj projekta je povečati uspešnost prijav za dva odstotka,« je povedala Ana Šajn, vodja Centra za upravljanje projektov ZRS Koper.

Delavnico usposabljanja vodi dr. Jitka Eryilmaz iz podjetja EFMC: European Fund Management Consulting, strokovnjakinja z večletnimi izkušnjami pisanja prijav na evropske razpise. Jitka je direktorica oddelka odgovornega za prijavo projektov, vodja EFMC-jevih trenerjev ter soavtorica gradiva namenjenega izobraževanju. Predavateljica je predstavila preizkušene metodologije in pristope za uspešno pisanje projektnih prijav.

»Ob tej priložnosti bi se želel posebej zahvaliti Centru za upravljanje projektov ZRS Koper, ki s tem pomembno prispeva k izpopolnjevanju znanja o pripravi projektnih prijav, in posledično k znanju celotnega kolektiva ZRS Koper ter konzorcija Krpan in bo zagotovo povečalo uspešnost prijav na centralizirane projekte,« dodaja prof. dr. Rado Pišot.