Izhod iz enostavnega načina

ZRS Koper pridobil sredstva za projekt Konzorcij za prenos znanja – KTO

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) je uspešno pridobilo sredstva na Javnem razpisu za podporo aktivnosti pisarn za prenos znanja za projekt Konzorcij za prenos znanja – KTO.

Projektni partnerji si bodo prizadevali spodbuditi in pospešiti sodelovanje na področju zaščite in trženja intelektualne lastnine, kar bo okrepilo strateško patentiranje, učinkovito komercializacijo in gospodarsko izkoriščanje izumov, razvoj mehanizmov za spremljanje in vrednotenje postopkov valorizacije znanja in ozaveščanje vseh ključnih akterjev v raziskovalnem in inovacijskem ekosistemu o pomenu intelektualne lastnine in učinkovitem upravljanju z njo.

Partnerji projektnega konzorcija so:

  • Institut »Jožef Stefan« (IJS) kot koordinator projekta,
  • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ),
  • Geološki zavod Slovenije (GeoZS),
  • Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT),
  • Kemijski inštitut (KI),
  • Kmetijski inštitut Slovenije (KIS),
  • Nacionalni inštitut za biologijo (NIB),
  • Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (Rudolfovo),
  • Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) in
  • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS KP).

Projekt bo z razvojem in implementacijo kvalitetnega, učinkovitega in strokovnega prenosa znanja in inovacij v družbeno-ekonomsko okolje pomembno prispeval k inovativni in na znanju temelječi preobrazbi slovenskega gospodarstva in družbe kar je eden izmed ključnih strateških ciljev Strategije pametne specializacije 2030.