Izhod iz enostavnega načina

POSEIDONE – Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj

Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper in Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper

sta pripravila e-brošuro v sklopu strateškega projekta POSEIDONE (Interreg Italia-Slovenija, št. ITA-SI0400091), ki je namenjen funkcionalnemu območju Severnega Jadrana.

Projekt bo prispeval k trajnostnemu razvoju območja v čezmejnem in makroregionalnem obsegu ter  bo spodbujal varstvo biotske raznovrstnosti na naravnih in zavarovanih območjih.

Glavni rezultati projekta bodo izboljšanje biotske raznovrstnosti v obalnem območju severnega Jadrana z vzpostavitvijo in varstvom zelene ter modre infrastrukture,

vzpostavitev orodij za načrtovanje trajnostnega turizma, dejavnosti za promocijo, izboljšanje poznavanja in valorizacijo območij ter varstvo naravne in kmetijske krajine.

E-brošuro najdete na TEJ POVEZAVI.