Izhod iz enostavnega načina

Slovenija korak bližje trajnostni prihodnosti oljkarstva – pridobljeno gradbeno dovoljenje za vzpostavitev Kompetenčnega centra za mediteranske kulture

V mesecu februarju je Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper pridobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo Kompetenčnega centra za mediteranske kulture na Plavjah, s čimer je narejen pomemben korak bližje k izboljšanju sistemske organiziranosti oljkarske panoge in zagotovitve prepotrebne infrastrukture.

Slovenska Istra in Goriška že od antike slovita po oljkarstvu, ki predstavlja ključni dejavnik razvoja na tem območju, tako družbenega kot gospodarskega. Kljub temu pa je panoga oljkarstva v Sloveniji dolgo trpela zaradi pomanjkanja ustrezne infrastrukture in sistematične podpore.

Nedvomno je ena izmed najbolj perečih težav slovenskega oljkarstva pomanjkljiva sistemska organiziranost panoge. Prvi poskusi združitve strokovnega in znanstvenega kadra na področju oljkarstva segajo v leto 1997, ko so se začele aktivnosti za ustanovitev Poskusnega centra za oljkarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. Kljub temu se ta center ni mogel povsem posvetiti raziskovalnemu delu, kar je vodilo k razdrobljenosti raziskovalnih aktivnosti v panogi.

Da bi se to spremenilo, so se od leta 2010 dalje v okviru Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper izvajale številne aktivnosti za združitev raziskovalnih nalog in strokovnih aktivnosti. Vendar žal do vzpostavitve skupne institucije za oljkarstvo v Slovenski Istri ni prišlo.

Kljub temu je Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper uspešno deloval s številnimi nacionalnimi in evropskimi projekti ter si pridobil ugled v mednarodnem prostoru. Laboratorij Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper je postal edini uradno imenovani laboratorij za ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja v Sloveniji, pridobil je status nacionalnega referenčnega laboratorija za to področje ter se uvrstil med pooblaščene laboratorije Mednarodnega sveta za oljke.

Zavedajoč se pomena stabilne infrastrukture za nadaljnji razvoj oljkarske panoge, so se na ZRS Koper odločili za izvedbo projekta novogradnje Kompetenčnega centra za mediteranske kulture na Plavjah. Ravno v mesecu februarju pa je bilo izdano gradbeno dovoljenje in ZRS Koper lahko prične s postopki javnega naročila za pripravo in izdajo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Investicija, ki bo potekala v obdobju od leta 2023 do 2026, bo zagotovila ustrezne prostore za Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper, njegov laboratorij in akreditirane dejavnosti ter ohranila raziskovalno dejavnost na tem področju.

»Veseli smo, da bodo sodelavke in sodelavci Inštituta za oljksrastvo ZRS Koper končno pridobili ustrezno raziskovalno infrastrukturo, ki si jo s svojim odličnim delom že dolgo zaslužijo. Posebej se zahvaljujem Mestni občini Koper, ki je projekt prepoznala kot pomemben vzvod razvoja mediteranskega kmetijstva ter Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki je ravno tako projekt podprlo in umestilo na prioritetni seznam nujno potrebne raziskovalne infrastrukture v Sloveniji,« je ob pridobitvi gradbenega dovoljenja dodal prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper.

Cilji investicije so mnogoterni, med drugim tudi vzpostavitev pogojev za nadaljevanje in nadgradnjo raziskav na področju oljkarstva in vinogradništva, vzpostavitev digitalnih tehnologij za trajnostni razvoj mediteranskega kmetijstva, izboljšanje prilagoditve na podnebne spremembe, podpora uporabnikom pri uvedbi krožnega gospodarstva ter izboljšanje konkurenčnosti sredozemskega kmetijstva. Prostore v novem centru bo tako pridobil tudi nedavno ustanovljeni Inštitut za vinogradništvo in vinarstvo ZRS Koper.

Investicija v Kompetenčni center za mediteranske kulture je ključna za nadaljnji razvoj in trajnostno prihodnost slovenskega oljkarstva, vinogradništva in vinarstva. S tem se bo Slovenija postavila ob bok najuglednejšim evropskim institucijam na področju oljkarstva ter prispevala k zaščiti svojega kmetijskega sektorja in ohranjanju kulturne dediščine svojih regij.