Izhod iz enostavnega načina

Mednarodna delavnica na ZRS Koper: Povečanje pridelkov in ohranjanje zdravja oljk

Med 14. in 17. februarjem 2024 je Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper gostil visoke predstavnike Mednarodnega sveta za oljke (IOC) ter organiziral mednarodno delavnico z naslovom »Kako povečati pridelke in ohraniti zdravje oljk?«.

V sklopu obiska so se predstavniki IOC (Catarina Bairrao Balula, vodja oddelka za tehnologijo in usposabljanje, Juan Antonio Polo, vodja oddelka za predelavo oljčnega olja, Lhassane Sikaoui, vodja oddelka za oljkarstvo, tehnologijo pridelave oljčnega olja in oddelka za okolje), ki so Slovenijo nazadnje obiskali pred 20 leti, srečali s pomembnimi predstavniki slovenskega kmetijskega sektorja, vključno z dr. Majo Podgornik, predstojnico Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper in dr. Vasilijem Valenčičem, vodjo kakovosti za organizacijske zadeve Laboratorija Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper. Sestanek z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je bil namenjen izmenjavi informacij o delovanju oljkarskega sektorja in predstavitvi aktivnosti IOC na področju klimatskih sprememb.

V nadaljevanju obiska so predstavniki IOC skupaj z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Matejo Čalušić, obiskali laboratorij in prostore Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper, ki ga vodi dr. Milena Bučar Miklavčič ter laboratorij Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT.

Na terenskem ogledu oljčnikov in oljarn ter srečanjih s predstavniki lokalnih oblasti so udeleženci pridobili dragocene vpoglede v prakse pridelave oljk v slovenskem okolju.

Obiskali so tudi Mestno občino Koper, kjer sta jih sprejeli podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič in vodja občinske Službe za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Sabina Mozetič in jim predstavili aktivnosti, s katerimi MOK spodbuja razvoj oljkarstva na svojem območju.

Vrhunec dogodka je bila otvoritev mednarodne delavnice »Kako povečati pridelke in ohraniti zdravje oljk?«, kjer je ZRS Koper pod okriljem IOC gostil mednarodne predavatelje. Dr. Ran Erel iz Izraela je predaval o gnojenju in prehrani oljk, medtem ko je dr. Juan Moral iz Španije osvetlil bolezni oljk in strategije zaščite pred njimi.

Dogodek je predstavljal izjemno priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj ter za krepitev sodelovanja med mednarodnimi strokovnjaki na področju oljk. ZRS Koper si bo še naprej prizadeval za trajnostni razvoj oljkarstva v Sloveniji in širše.