Izhod iz enostavnega načina

Inštitut za družboslovne študije ZRS Koper partner v triletnem mednarodnem raziskovalnem projektu o raziskovanju in vzgajanju kulturne pismenosti skozi umetnost (EXPECT_Art – Obzorje Evropa)

Projektni konzorcij, ki ga vodi skupina raziskovalk in raziskovalcev z Univerze Južne Danske, je dosegel izjemni uspeh s pridobitvijo mednarodnega raziskovalnega projekta v sklopu razpisa Evropske komisije Obzorje Evropa. Na razpisu so uspešne le najbolj inovativne prijave s potencialno pomembnimi učinki za širšo družbo, kar predstavlja dodatno priznanje partnerskim ustanovam. Projekt bo potekal na Danskem, Madžarskem, Poljskem, v Nemčiji, Španiji in Sloveniji, v njem pa bo sodelovalo 13 raziskovalnih ustanov ter partnerjev s področja kulturne in ustvarjalne industrije. Slovenijo v projektu poleg Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper zastopa mariborsko Društvo Portret – Društvo za razvoj kreativnosti in potencialov.

Projekt EXPECT_Art (Exploring and Educating Cultural Literacy through Art – Raziskovanje in vzgajanje kulturne pismenosti z umetnostjo, Št.: 101132662) želi spodbujati kritično kulturno pismenost z umetnostjo in uporabo umetnosti v različnih izobraževalnih okoljih v Evropi. Raziskovanje bo potekalo s pomočjo na skupnosti utemeljenih raziskovalnih metodah, vključujoč umetniške pristope ter dejavno vključevanje otrok in zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter drugih javnosti.

Dejavnosti projekta so razporejene skozi obdobje treh let, od januarja 2024 do decembra 2027, njihova skupna vrednost pa znaša 2.998.326 €. Tekom projekta bo vzpostavljeno vozlišče kulturne pismenosti (Cultural Literacy Hub), dinamično stičišče dejavnosti za krepitev kulturne pismenosti v različnih skupinah, kamor umeščamo otroke, mladino, pedagoško osebje, nevladne organizacije, oblikovalke in oblikovalce politik ter druge državljane in državljanke. Interaktivna platforma bo ponujala nabor orodij in dejavnosti s področja kulturne pismenosti, ki bodo prilagojene potrebam različnih skupin. EXPECT_Art ni le raziskovalni projekt, temveč predstavlja vizijo prihodnosti umetnostne vzgoje in izobraževanja z uporabo umetnosti v Evropi. Projektne dejavnosti vključujejo razvoj univerzitetnega predmeta, priročnika, seminarjev za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, izobraževalnih pripomočkov ter vrste priporočil za oblikovanje politik. Projekt predstavlja korak naproti preoblikovanju razumevanja vloge izobraževanja z umetnostjo in umetnostne vzgoje pri privzgajanju bolj raznolikega razumevanja kulture v Evropi.

EXPECT_Art ni le raziskovalni projekt, temveč predstavlja vizijo prihodnosti umetnostne vzgoje in izobraževanja z uporabo umetnosti v Evropi. Projektne dejavnosti vključujejo razvoj univerzitetnega predmeta, priročnika, seminarjev za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, izobraževalnih pripomočkov ter vrste priporočil za oblikovanje politik. Projekt predstavlja korak naproti preoblikovanju razumevanja vloge izobraževanja z umetnostjo in umetnostne vzgoje pri privzgajanju bolj raznolikega razumevanja kulture v Evropi.