Izhod iz enostavnega načina

SPOZNAJ

SPOZNAJ logotip

SPOZNAJ  – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, MVZI, in Evropska unija NextGenerationEU v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost

Št. pogodbe: C3360-23-952001

Trajanje projekta: 1. 5. 2023 – 30. 6. 2026

Nosilec projekta na ZRS Koper: Knjižnica ZRS Koper

Kontaktna oseba na ZRS Koper: Peter Čerče

Partnerske organizacije:

 • Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (poslovodeči partner),
 • Univerza v Ljubljani,
 • Univerza v Mariboru,
 • Univerza na Primorskem,
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem Mestu,
 • Geološki zavod Slovenije,
 • Gozdarski inštitut Slovenije,
 • Institut »Jožef Stefan«,
 • Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana,
 • Inštitut za narodnostna vprašanja,
 • Inštitut za novejšo zgodovino,
 • Kemijski inštitut,
 • Kmetijski inštitut Slovenije,
 • Nacionalni inštitut za biologijo,
 • Pedagoški inštitut,
 • Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto,
 • Urbanistični inštitut Republike Slovenije,
 • Zavod za gradbeništvo Slovenije,
 • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper,
 • Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje.

Najpomembnejši cilj projekta SPOZNAJ so prilagoditve JRO za delovanje po načelih odprte znanosti. Rezultati bodo omogočili izpolnjevanje določil zakonodaje, vplivali pa bodo tudi na izboljšanje izrabe institucionalnih in nacionalnih raziskovalnih infrastruktur. Pomembno izhodišče projekta bo neposredna primerjava z referenčnimi kontaktnimi točkami v drugih uspešnih in že uvedenih sistemih odprte znanosti. Rezultati projekta kot podporni mehanizmi za prilagoditev po načelih odprte znanosti bodo ozaveščanje različnih javnosti, splošna in specializirana izobraževanja in usposabljanja, primeri poslovnih/organizacijskih modelov delovanja po načelih odprte znanosti, definiranje profilov podpornih strokovnjakov v življenjskem ciklu raziskovanja po načelih odprte znanosti, institucionalni načrti implementacije in pilotne uvedbe rezultatov projekta.

Spletna stran