Izhod iz enostavnega načina

KRPAN

Krepitev Raziskovalne Podpore in Aktivnosti za Napredek na evropskih raziskovalnih projektih

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, MVZI, in Evropska unija NextGenerationEU v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost.

Št. pogodbe: C3330-23-952006

Obdobje trajanja projekta: 19. 04. 2023 – 30. 06. 2026

Nosilec projekta na ZRS Koper: Živa Semolič

Vrednost projekta: 1.276.238,02€

Sodelujoči inštitut:  Center za upravljanje projektov

Partnerske organizacije:

  • Univerza v Ljubljani kot koordinatorka projekta,
  • Institut »Jožef Stefan«,
  • Univerza v Mariboru,
  • Univerza na Primorskem in
  • Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

Opis:

Namen projekta je okrepiti raziskovalno podporo, povečati kadrovske kapacitete v projektnih pisarnah partnerjev, izboljšati znanja in kompetence za pisanje prijav na konkurenčne razpise evropskih centraliziranih programov ter poiskati dodatne priložnosti za interdisciplinarno in medsektorsko povezovanje raziskovalcev na partnerskih organizacijah.

Spletna stran projekta: Spletna stran