Izhod iz enostavnega načina

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV: Mednarodna konferenca “RESPIRATORNA FILOZOFIJA: OBRAT PARADIGME V FILOZOFIJI”


Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za filozofske študije

in

Kobe Inštitut za atmosferske študije (KOIAS), Kobe Univerza, Japonska

vljudno vabita na

mednarodno konferenco

RESPIRATORNA FILOZOFIJA:

OBRAT PARADIGME V FILOZOFIJI,

ki bo v kongresnem centru Grand Hotela Bernardin v Portorožu

med 18. in 21. junijem 2023.

V ta namen vas vabijo k oddaji prispevkov.

Predlogi predstavitev oziroma njihovi povzetki do 250 besed naj bodo v angleškem jeziku, spremlja naj jih tudi krajši biografski odstavek avtorja oziroma avtorice.

Predloge pošljite najkasneje do 5. januarja 2023 na e-naslov: . Sodelujoči bodo o izboru obveščeni najkasneje do 1. februarja 2023.

Več informacij je na voljo v Pozivu k oddaji prispevkov, za dodatna pojasnila pa se obrnite na naslov .

Respiratorna filozofija, ki jo bodo predstavili in razčlenjevali na konferenci se ukvarja z našimi odnosi z atmosferami dihanja in zraka. “Zrak” se morda zdi nenavaden filozofski koncept ali vsaj nepovezan z načini samorazumevanja evropske filozofije. Vendar je “pozaba zraka in dihanja” (Irigaray) evropskega filozofskega diskurza na sebi ena izmed najglobljih in nepripoznanih tenzij, ki oblikuje njegov neposrečeni pogled na svet. Nova respiratorna filozofija ima dvojno zaslugo dekolonizacije filozofskega kurikuluma preko vključevanja izvenevropskih virov in uvidov ter tudi odstiranja vedenja o tem, da je tovrstno »dihanje« (četudi pozabljeno) temeljni element njene zgodovine. Potencial tovrstnega obrata paradigme v filozofiji prinaša daljnosežne posledice za področja ontologije, etike, poetike, politike, okolja, duhovnosti in zdravja, ki so osrednja polja te nove respiratorne paradigme.

Konferenca se bo odvijala v angleškem jeziku.

Simpozij je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS temeljni projekt J7-1824: Preživeti dobo antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti ter raziskovalni program P6-0279: Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti).)