Izhod iz enostavnega načina

Med prejemniki nagrade KLIO dr. Jure Ramšak, Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper


Znanstveno-raziskovalno središče Koper obvešča, da so v sredo, 26. maja 2021, razglasili prejemnike nagrade KLIO, nagrade za najboljšo zgodovinsko študijo, za leti 2018 in 2019, in dobitnika priznanja Ervina Dolenca za najboljši prvenec s področja zgodovinopisja.

Med nagrajenci je tudi naš sodelavec, dr. Jure Ramšak, Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper.


dr. Jure Ramšak, Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper

Nominiranci za nagrado KLIO so bili:


Aleš Gabrič: V senci politike: opozicija komunistični oblasti v Sloveniji. Ljubljana 2019.
Damijan Guštin, Vladimir Prebilič, Uroš Svete: Koroški boj za samostojno in neodvisno Slovenijo: 1989-1991. Ljubljana 2018.
Miha Kosi: Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek >dežele Kras<. Ljubljana 2018.
Aleksander Lorenčič, Jože Prinčič: Slovenska industrija od nastanka do danes. Ljubljana 2018.
Marta Rendla: »Kam ploveš standard?« Življenjska raven in socializem. Ljubljana 2018.
Jure Ramšak: (Samo)upravljanje intelekta. Družbena kritika v poznosocialistični Sloveniji. Ljubljana 2019.
Petra Svoljšak, Gregor Antoličič: Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna. Ljubljana 2018.

O NAGRADI

Nagrada Klio je osrednja stanovska nagrada za najboljšo študijo s področja zgodovinopisja. Nagrado KLIO, kot osrednjo stanovsko nagrado zgodovinarjev podeljuje Zveza zgodovinskih društev Slovenije od leta 2000. Ob prezgodnji smrti njegovega predlagatelja dr. Ervina Dolenca se je zveza leta 2010 odločila, da se ji priključi Priznanje Ervina Dolenca za zgodovinopisni prvenec, ki ga je poimenovala po njem. Glavni namen nagrade je spodbuda k boljšemu, predvsem prodornejšemu in kompleksnejšem raziskovalnem delu. Nagrada hkrati predstavlja promocijo odmevnih raziskovalnih dosežkov tako med stroko kot v širši javnosti. Komisija je letos podelila dve nagradi Klio, med nominiranimi deli pa je bilo še nekaj vrhunskih in pionirskih del. Vsako zgodovinopisno delo pa je hkrati tudi delček v mozaik identitete prostora in razumevanja njegove naravne in kulturne dediščine.

Letošnji nagrajenci Klio so: Petra Svoljšak in Gregor Antoličič za delo Leta strahote in Jure Ramšak za delo (Samo)upravljanje intelekta: družbena kritika v poznosocialistični Sloveniji.

Podeljeno je bilo tudi Priznanje Ervina Dolenca. Dobil ga je David Petelin za delo Živeti v socialistični Ljubljani.

Dr. Juretu Ramšaku iskreno čestitamo!