Izhod iz enostavnega načina

Mednarodni simpozij “RELIGIOUS PEACE-BUILDING, INTER-RELIGIOUS DIALOGUE, MIGRATIONS and REFUGEE CRISIS”

Inštitut za filozofske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper

vabi na

mednarodni simpozij

“RELIGIOUS PEACE-BUILDING, INTER-RELIGIOUS DIALOGUE, MIGRATIONS and REFUGEE CRISIS”

19. aprila 2021, na spletu, od 9. ure dalje

Medreligijski dialog je v Evropi na eni strani bolj razvit in dinamičen kot kdaj koli prej, na drugi strani pa so medverski odnosi z vzponom nacionalizmov in v senci begunske krize ter pandemije COVID-19 pod močnim pritiskom in so žrtve grobe politizacije. Kritično razumevanje dinamike in različnih kontekstov medreligijskega dialoga ter ovir za takšen dialog je ključnega pomena za opredelitev najboljših možnosti za uspeh dialoga in omogočanje sobivanja v religijski pluralnosti.

Osrednji poudarek simpozija je iskanje novih paradigem, modelov in možnosti za medreligijski dialog ter iskanje novih etičnih meril in teoloških odzivov na begunsko in pandemično krizo. Obenem se simpozij usmerja v povezovanje teh spoznanj z novo etiko religijske izgradnje miru v luči medsebojne soodvisnosti in kohezije ter ponovnega premišljanja vloge moralnih in intelektualnih vrlin, komunikacije in pomena vključevanja ženskih glasov v okvir medreligijskega dialoga.

Simpozij bo potekal v angleškem jeziku.

Pridružite se nam na tej povezavi (ID srečanja: 894 0709 4175; Geslo: 711457).

Program in knjiga povzetkov

Vljudno vabljeni!

Simpozij finančno podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v sklopu temeljnega raziskovalnega projekta Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize (J6–9393).