Izhod iz enostavnega načina

IZJEMEN DOSEŽEK RAZISKOVALK IN RAZISKOVALCEV INŠTITUTA ZA DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE, ZRS KOPER


Raziskovalke in raziskovalci Inštituta za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper), so dosegli izjemen dosežek s pridobitvijo projekta na razpisu Obzorja 2020, ki v evropskem prostoru velja za enega najprestižnejših raziskovalnih programov Evropske Komisije.

Projekt, naslovljen »Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi« (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe – MiCREATE), se ukvarja s preučevanjem in premagovanjem izzivov integracije otrok migrantov v evropskih družbah. Projektni konzorcij vključuje 15 partnerjev iz Velike Britanije, Danske, Španije, Grčije, Poljske, Avstrije, Cipra, Italije, Hrvaške, Portugalske, Islandije in Slovenije. Gre za edinstven znanstveni dosežek, saj je to prvi projekt s področja družboslovnih ved v okviru programa Obzorje 2020 Raziskave in Inovacije (Horizon 2020 Research and Innovation Action – RIA), v katerem slovenski raziskovalni zavod nastopa kot vodilni partner.

Poleg Znanstveno raziskovalnega središča Koper v projektu sodelujejo še tri slovenske institucije, in sicer Mirovni inštitut, Fakulteta za računalništvo in informatiko UL ter Fakulteta za dizajn.

Projekt bo trajal tri leta, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Njegova skupna vrednost znaša 2.840.364,00 €.

 

Več o projektu