Izhod iz enostavnega načina

ZRS Koper ob robu obiska županov istrskih občin: Težnja po nadaljnjem sodelovanju in vpetosti znanosti v lokalno okolje

Po tem, ko je konec aprila Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper gostilo piranskega župana, so se v mesecu maju zvrstili obiski županov Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Direktor ZRS Koper, prof. dr. Rado Pišot je skupaj s predstojniki inštitutov in vodjami enot ZRS Koper predstavil glavne aktivnosti, delovanje in načrte za prihodnost ter možnosti sodelovanja z občinami na mnogoterih področjih, tako s področja naravoslovja, humanistike in družboslovja. Skupni imenovalec vseh obiskov je bila predstavitev področij raziskovanja ZRS Koper ter možnost sodelovanja na različnih projektih in velika naklonjenost lokalni vpetosti ZRS Koper.

Izolski župan Milan Bogatič vidi možnost sodelovanja različnih področjih, še posebej pa na področju podjetništva ter pri pripravi pravnih aktov občine. Prepričan je, da ima ZRS Koper ogromen bazen znanja, ki lahko s sodelovanjem pripomore k razvoju občine.

»Danes smo tu, ker se zavedamo pomena te inštitucije v prostoru,« je bil jasen koprski župan Aleš Bržan ter raziskovalke in raziskovalce ZRS Koper pozval k soustvarjanju lokalnih vsebin in politik. Podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič je pohvalila delovanje in širino ZRS Koper in predlagala, da je potrebno »izkoristiti skupne sinergijske učinke«. »ZRS Koper razpolaga s strokovnim znanjem, ki ga na Mestni občini Koper zelo potrebujemo,« je še dodala.

Ankaranski župan Gregor Strmčnik je pozdravil naložbe in investicijske plane ZRS Koper ter izpostavil vztrajnost in odgovornost vodstva ob oblikovanju nove organiziranosti, ko je ZRS Koper leta 2016 stopil na samostojno pot. Ob koncu srečanja je izpostavil še njihovo zavezanost k trajnostnemu razvoju in okoljskim vprašanjem, kjer se obetajo odlične priložnosti za sodelovanje z Mediteranskim inštitutom za okoljske študije ZRS Koper.