Izhod iz enostavnega načina

Mednarodna konferenca: »DECADE OF DECADENCE: 1914-1924. Spaces, societies and belongings in the adriatic borderland in historical comparison«

Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper

vabi na mednarodno konferenco

z naslovom: »DECADE OF DECADENCE: 1914-1924. Spaces, societies and belongings in the adriatic borderland in historical comparison«.

Mednarodna konferenca bo potekala od 29.5.2024 do 30.5.2024 s pričetkom ob 15. uri v prostorih Centra humanističnih znanosti ZRS Koper (Kreljeva 6, Koper).

Konferenca se bo posvečala koncepcijam redefinicije teritorijev in tam živečih ljudi v kontekstu prve svetovne vojne in medvojne stvarnosti do podpisa Rimskega sporazuma januarja 1924.

Poskusila bo osvetliti preplet dveh tradicionalno historiografsko gledano ločenih obdobij. Prispevala bo k raziskavi zgodovinske dediščine na severnojadranskem mejnem območju, kjer so koncepcije države, državljanstva, teritorialnosti, suverenosti, nacionalnosti in pripadnosti v stalni negotovosti.

Pozornost bo usmerjena  na spremembe državljanstva izven okvirov nacionalnih držav in monotematskih disciplin,  na primer na študije migracij in vladanja, kjer se vprašanja državljanstva povezujejo z migracijskimi vzorci gibanja ljudi.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Več na TEJ POVEZAVI.

Vljudno vabljeni!