Izhod iz enostavnega načina

Mednarodna konferenca o modri ekonomiji v okviru akcije COST RethinkBlue

Prva mednarodna konferenca v okviru akcije EU COST RethinkBlue (projekt: AGA-CA22122-1-16563 – Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities) je potekala 23. in 24. aprila 2024 v Zadru. Organizirana je bila ob podpori Evropskega sodelovanja na področju znanosti in tehnologije – COST, Univerze v Zadru ter Hrvaške znanstvene fundacije.

Dr. Jerneja Penca z Mediteranskega inštituta za okoljske študije pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper je članica upravnega odbora akcije in vodja delovne skupine za podnebne spremembe in naravne nesreče.

Na konferenci so znanstveniki in drugi strokovnjaki razpravljali in predstavljali raziskave o vprašanjih, povezanih s socialnimi, okoljskimi in gospodarskimi vidiki modre ekonomije. Ti vključujejo pomorske poklice, varnost hrane, trajnostno modro potrošnjo, pristaniška mesta, obmorske skupnosti, upravljanje ribištva, morski turizem, novonastale dejavnosti, podnebne spremembe in naravne nesreče. Knjigo povzetkov konference je mogoče dobiti na spodnji POVEZAVI.

Konferenco RethinkBlue sta odprla njen predsednik dr. Dražen Cepić in prorektor Univerze v Zadru prof. Zvjezdan Penezić.

Fotografije: upravni odbor RethinkBlue, logotip RethinkBlue, predsednik dr. Dražen Cepić na odprtju konference. Več informacij o tej akciji COST je mogoče dobiti na spodnji POVEZAVI.