Izhod iz enostavnega načina

Mednarodna konferenca INNOCENT-Improving the application of the presumption of INNOCENce when applying elecTronic evidence

The INNOCENT Project Final Conference (CEELI Institute)

Predstavniki Pravnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega središča ZRS Koper so se 18. aprila 2024 na Češkem v Pragi, udeležili zaključne mednarodne konference v okviru mednarodnega projekta INNOCENT – Improving the application of the presumption of INNOCENce when applying elecTronic evidence (GA No. 101056685).

Dogodka se je udeležilo več kot štirideset slušateljev iz vrst sodnikov in strokovnih sodelavcev na kazenskih oddelkov sodišč, državnih tožilcev in odvetnikov. Predavali pa so strokovnjaki s pravnih fakultet, Evropske komisije in Sveta Evrope.

Na konferenci so strokovnjaki obravnavali najnovejši razvoj in sodno prakso na področju zakonodaje EU o elektronskih dokazih in domnevi nedolžnosti. Prof. dr. Benjamin Flander in sodnik mag. Martin Jančar, raziskovalca projektne skupine ZRS Koper, sta predstavila Priročnik o uporabi in dopustnosti elektronskih dokazov (avtorja prof. dr. Benjamin Flander in prof. dr. Anže Erbežnik), ki predstavlja najpomembnejši prispevek tega mednarodnega raziskovalnega projekta. Na konferenci so se strokovnjaki dotaknili tudi odnosa in uporabe umetne inteligence v kazenskem postopku in jo sklenili z okroglo mizo na temo obravnavanja kibernetske kriminalitete.

Priročnik  vsebuje analizo mednarodnega in EU pravnega okvirja v zvezi z elektronskimi dokazi ter s tem povezanih temeljnih ustavno- in  kazenskopravnih načel domneve nedolžnosti in poštenega sojenja. Poleg tega predstavi in analizira postopkovni okvir za obravnavo in vrednotenje elektronskih dokazov v kazenskih postopkih. Pri tem predstavi primere dobre prakse in aktualno problematiko zbiranja in hrambe elektronskih dokazov v kazenskih postopkih, sodnega vrednotenja in dopustnosti elektronskih dokazov, ter v tej luči analizira čezmejno pridobivanje dokazov v EU. 

V okviru projekta bo Priročnik izšel v elektronski obliki.

Namenjen je sodnikom, odvetnikom in tožilcem, ki se dandanes čedalje pogosteje srečujejo z dilemami povezanimi z elektronskimi dokazi in načelom domneve nedolžnosti.