Izhod iz enostavnega načina

Uspešna čistilna akcija »Mladi za Rižano«

V soboto, 13. aprila 2024 je Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper skupaj z zavodom NOMED in skupino Zelenci organiziral čistilno akcijo v okviru projekta POSEIDONE – Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj (Št.: ITA-SI0400091).

Čistilna akcija je bila namenjena predvsem vključevanju mladih v aktivnosti za ohranjanja narave  in ozaveščanju o problematiki plastičnih odpadkov in vplivov le-teh na življenje organizmov ob in v reki Rižani.

Akcija je potekala v sklopu 25. čistilne akcije Lovske družine Rižana z namenom, da se spodbudi vključevanje mladih v čistilne akcije, hkrati pa tudi, da se jih izobražuje in ozavešča o problematikah onesnaževanja. Čistilna akcija je bila organizirana na čim bolj trajnosten način. 

Udeleženci dogodka so se strinjali, da so take aktivnosti ne samo uporabne za ohranjanje narave, ampak tudi poučne in zabavne za otroke.