Izhod iz enostavnega načina

“Sedenje ubija?!”

Človek skozi celotno evolucijo ni bil tako gibalno neaktiven kot je danes. Gibanje nas je oblikovalo in ohranjalo naravno ravnovesje, gibalna neaktivnost pa sproža številne mehanizme slabenja in propadanja organizma. Kaj povzroča nova pandemija, kako se ji zoperstaviti in spremeniti vzorce  obnašanja sodobne družbe in kako motivirati ljudi, da gibanje ponovno postane pomemben del vsakdana?

O tem želimo spregovoriti na letošnjem dogodku Znanje za zdravje, ki ga že 12 let zapored organizirata Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper in Splošna bolnišnica Izola v sodelovanju z Gledališčem Koper ob podpori Mestne občine Koper.

Vabimo vas, da se nam pridružite v petek, 17. novembra 2023.

Spregovoriti o posledicah neustreznega življenjskega sloga in kako celostno poskrbeti za svoje zdravje na način, ki je dostopen najširši javnosti ostaja glavno vodilo pobudnikov dogodka »Znanje za zdravje«. V 12ih letih smo v ta namen izvedli številna srečanja in pogovore, več tisoč meritev zdravstvenega stanja in funkcionalne pripravljenosti ter dejavnikov tveganja. Organizirali smo številna javna predavanja z vrhunskimi strokovnjaki, ki so vedno znova ponudili nova znanja za zdravje.

Od 13. do 17. ure bodo tako v prostorih Mediteranskega centra zdravja (Pristaniška ulica 45, Koper) potekale brezplačne meritve telesnih značilnosti, funkcionalnih sposobnosti in dejavnikov tveganja za zdravje. Udeleženci bodo imeli možnost na osnovi enostavnih, pa vendar relevantnih meritev preveriti stanje funkcionalnih sposobnosti, podatke o svojem stanju pa bodo lahko umestili v kontekst obravnavane problematike istega dne ob 19. uri v Gledališču Koper na pogovornem večeru s pomenljivim naslovom »Sedenje ubija?!«. Izhodišča pogovora bodo podali strokovnjaki in na relevantnih podatkih spregovorili o posledicah sedenja in splošne gibalne neaktivnosti ter o razlogih, zakaj jo je potrebno prekiniti:

  • prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa,
  • prof. dr. Boštjan Šimunič, Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper,
  • izr. prof. Uroš Marušič, Inštitut za kineziološke raziskave ZRS Koper.

Svojo izkušnjo o vzorcih obnašanja in o spodbudah kako ljudi motivirati za spremembe, pa bodo v nadaljevanju podali zanimivi sogovorniki. Dotaknili se bomo celotne populacije od otrok, aktivnega delovnega prebivalstva ter starejših.

  • dr. Samo Masleša, doktor kinezioloških znanosti in vodja »Genialnega varnega programa za otroke in mladostnike«
  • g. Miha Dobnik, Vodja programa zdravja na delovnem mestu v skupini Premogovnik Velenje
  • ga. Helena Videtič, vodja Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Mestne občine Koper
  • g. Luka Kovačič, vsestranski športnik, gorski tekač in turni smučar

Pogovor bosta povezovala pobudnika srečanja prof. dr. Rado Pišot in doc. dr. Mladen Gasparini. Dogodek bo ponovno združil Gledališče Koper, ZRS Koper in SB Izola v želji prispevanja h kakovosti zdravja in življenja naših občanov, zato ga je tudi tokrat podprla Mestna občina Koper.

Naprošamo vas, da nam svojo prisotnost sporočite na