Izhod iz enostavnega načina

Zaključila se je raziskava BED REST

Na Inštitutu za kineziološke raziskave ZRS Koper so opravili raziskavo, ki je potekala v okviru projekta X-BRAIN.net (financiran s strani programa Interreg VI-A Italija-Slovenija) v sodelovanju s partnerji Splošna bolnišnica Izola, Universita degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute in Azienda Sanitaria Universitaria Giulino Isontina.

V raziskavi popolne gibalne neaktivnosti (ang.: bedrest) je sodelovala skupina starejših moških preiskovancev, ki so preležali 10 dni v postelji Splošne bolnišnice Izola ter opravili 21 dnevno vodeno rehabilitacijo, ki je bila zaključena z zadnjim preverjanjem zdravja in ugotavljanja reverzibilnosti upada zdravja.

V vikendu med 21.10 in 22.10. so vsi sodelujoči opravili zadnje testiranje ter tako uspešno zaključili s sodelovanjem v raziskavi. Dobljeni rezultati bodo služili za nadgradnjo in vzpostavitev ustreznih protokolov rehabilitacije po možganski kapi.