Izhod iz enostavnega načina

Projekt SCORE: Digitalizacija edinstvenega topografskega zemljevida Pirana iz leta 1889

V okviru mednarodnega projekta SCORE, ki ga izvajajo raziskovalci Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper in vodijo živi laboratorij obalnega mesta Piran (ang. coastal city living lab), so digitalizirali edinstveni topografski zemljevid Pirana iz leta 1889: “Pianta della città di Pirano”.

Zemljevid je narisal arhitekt Marco Mosso pred gradnjo prvega javnega vodovoda. Namen je bil popis vodnih virov kot dokaz, da obstoječi viri ne zadoščajo naraščajočim potrebam mestnega prebivalstva. Pomorski muzej Sergej Mašera Piran je zemljevid dal restavrirati v letih 1992-1993 in ga od takrat hrani uokvirjenega kot del nacionalnega arhiva. Zemljevid med drugim prikazuje lokacije vodnjakov in javnih pitnikov, ki so bili nekoč v uporabi v Piranu.

Kartiranje vodnjakov v Piranu

Zemljevid je edinstven v tem, da je edini v Sloveniji, ki prikazuje infrastrukturo mesta Piran okoli leta 1889. Prikazuje tloris mesta, vsa grajena območja z oznakami ulic, vključno z legendo takrat najpomembnejših zgradb v Piranu. Posebna odlika so nekateri detajli, npr. zaris tlakovanja in mostu na nekdanjem notranjem mandraču.

Med drugim prikazuje tudi lokacije vodnjakov, ki so bili nekoč v uporabi v Piranu, in javnih pitnikov, ki jih danes skoraj ni več. Zanimivo je, da prikazuje lokacije vodnjakov s cisternami tudi znotraj zgradb. Zemljevid bo pomagal dopolniti izjemen katalog vodnjakov Daniele Paliaga Janković  z naslovom “Per piazze e cortile alla ricerca dell’acqua” (“V iskanju vode med piranskimi trgi in dvorišči”), ki je bil objavljen leta 2017.

Raziskovalci Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper nameravajo razširiti opise vodnjakov in cistern z uporabo posebne spletne aplikacije, ki so jo razvili skupaj z University College Dublin (https://geosurveys.score-eu-project.eu/map/zgodovinski-vodnjaki). Prek tega orodja lahko kdorkoli prispeva svoje znanje in vedenje o infrastrukturi Pirana. Platforma omogoča uporabnikom vnos lokacij, fotografij in dodatnih podrobnosti o vodnjakih in cisternah (kot tudi mestnega zelenja in zgodovinskih prepustnih tlakovcev).

Z določanjem lokacij teh vodnih virov Pirana, raziskovalci poskušajo ozaveščati o pomenu čiste vode in zagotavljanju njene dostopnosti. Končen cilj pa je obnoviti nekatere od teh edinstvenih zgodovinskih beneških arhitekturnih biserov. To pomeni, da bi vodnjaki morali (spet) zagotavljati svežo vodo skupnosti za zalivanje vrtov, čiščenje ulic in trgov, in tako nadomestiti uporabo dragocene pitne vode iz pipe.

Digitalizacija zgodovinskega zemljevida v Pomorskem muzeju Piran

Uokvirjen zemljevid je fotografiral Aleš Rosa. Je izkušen fotograf zgodovinskih zemljevidov in njegovo sodelovanje se je izkazalo za še posebej koristno, saj je bilo treba uokvirjen zemljevid velikosti 159 x 123 cm postaviti tako, da je bil odboj svetlobe od steklene zaščitne vitrine čim manjši, hkrati pa je bilo potrebno zagotoviti, da je bilo mogoče še vedno razbrati vse podrobnosti zemljevida.

Zemljevid je bil uspešno digitaliziran in prikazuje Piran v njegovi čudoviti zgodovinski edinstvenosti. Na primer s simboli za ulične svetilke, zelenjavne vrtove, vinograde, pa tudi s prikazom podrobnosti tlakovanja ulic, postavitve stopnic in stavb, celo z vodnjakom kvadratne oblike in številnimi referenčnimi točkami vodnjakov, ki jih strokovnjaki prej niso poznali.

Digitaliziran zemljevid.
Digitaliziran zemljevid.

Raziskovalci so tako, 31. avgusta 2023, digitalni zemljevid predali kustosinji dr. Nadji Terčon in direktorju Pomorskega muzeja Francu Juriju z namenom, da se podatki na zemljevidu preučijo in da bo ta edinstveni zemljevid v prihodnje na voljo javnosti in obiskovalcem Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran.

Tako Znanstevno-raziskovalno središče (ZRS) Koper kot Pomorski muzej, si prizadevata ozaveščati o tovrstnih edinstvenih beneških urbanih vodnjakih, ki so vključeni v grajeno okolje Pirana. Lahko jih obravnavamo kot sonaravne rešitve pri zagotavljanju pitne vode v urbanem okolju.

Predaja digitaliziranega zemljevida, na kateri so od leve proti desni: dr. Peter Kumer, dr. Nadja Terčon, dr. Cécil Meulenberg in direktor muzeja Franco Juri.

Več informacij o Živem laboratoriju obalnega mesta Piran najdete TUKAJ.