Izhod iz enostavnega načina

Projekt TBrainBoost: Povečanje zaposljivosti in kariernih možnosti raznovrstnih talentov


Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper je s septembrom pričelo z izvajanjem novega projekta z naslovom »ERA TALENTS FOR BOOSTING AND BALANCING BRAIN CIRCULATION -TBRAINBOOST« (št. 101120150) pod vodstvom dr. Uroša Marušiča iz Inštituta za kineziološke raziskave ZRS Koper.

Projekt v vrednosti 1.932.872,50 EUR iz razpisa HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03, ki bo trajal od 1.9.2023 do 31.08.2027, si prizadeva za povečanje združljivosti poklicev in zaposljivosti talentov na področju raziskav in inovacij med sektorji, pri čemer je težišče na širših regijah. Glavni cilj projekta je povečanje zaposljivosti in kariernih možnosti raznovrstnih talentov v okviru akademije, industrije in drugih sektorjev. Projekt TBrainBoost  podpira mednarodne in medsektorske mobilnosti ter si prizadeva za izboljšanje povezovanja med akademijo, gospodarstvom in družbo na področju zdravega staranja.

Projektni konzorcij sestavljajo: ZRS Koper kot vodilni partner, University of Muenster (Nemčija), Vrije Universiteit Brussel (Belgija), Alma Mater Europaea – ECM (Slovenija), University of Konstanz (Nemčija), BrinTrip (Malta), Subsequent (Nemčija), TMG-BMC (Slovenija), Willibald Gebhardt Institute (Nemčija).