Izhod iz enostavnega načina

Rehabilitacija po možganski kapi, nov italijansko-slovenski projekt

Možgani, živčne celice

Začel se je čezmejni dvoletni projekt Interreg, X-BRAIN.net, v katerem sodelujejo Nevrološka klinika SC bolnišnice Cattinara ASUGI, Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper in Oddelek za nevrologijo Splošne bolnišnice Izola. Rezultati raziskave se bodo uporabljali pri rehabilitaciji in preventivi.

Projekt z naslovom »Mreža čezmejnega sodelovanja rehabilitacije bolnikov po možganski kapi z uporabo inovativnih tehnologij« koordinira dr. Gianni Biolo, profesor interne medicine na UniTS in direktor medicinske klinike SC ASUGI, v sodelovanju s dr. Filippom Di Girolamo (DSM). V projektu sodelujejo še trije projektni partnerji: ZRS Koper (pod vodstvom dr. Rada Pišota), Oddelek za nevrologijo Splošne bolnišnice Izola (pod vodstvom dr. Radivoja Nardina in dr. Bojana Rojca) in Nevrološka klinika SC bolnišnice Cattinara ASUGI (pod vodstvom dr. Paola Manganottija).

Kot pridružena partnerja sodelujeta tudi Ministrstvo za zdravje RS in Centralni direktorat za zdravje, socialno politiko in invalidnost Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine, ki poudarjata pomen sodelovanja med institucijami na obmejnih območjih na dvojezičnem ozemlju.

Projekt X-BRAIN.net obravnava skupno prednostno zdravstveno nalogo na čezmejnih območjih, vključenih v projekt: rehabilitacijo po možganski kapi. Po akutni fazi, ki je izključno nevrološkega pomena, sledi različno dolga faza rehabilitacije, ki vključuje multidisciplinarne spretnosti, namenjene motoričnemu in kognitivnemu okrevanju. Trenutno je za upravljanje faze rehabilitacije po možganski kapi namenjenih približno 15 % sprejemljivih zmogljivosti zdravstvenih ustanov na tem območju. Zgodnji začetek učinkovitega programa rehabilitacije po možganski kapi je ključnega pomena za povečanje možnosti popolnega okrevanja bolnika in za zmanjšanje pritiska na zdravstvene ustanove.

»Cilj projekta X-BRAIN.net je izvajanje, izboljšanje in izmenjava dvojezičnih protokolov gibalne in nevrokognitivne rehabilitacije, razvitih v prejšnjem projektu evropskega meddržavnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo ter oblikovanje nove rešitve za rehabilitacijske storitve na čezmejnem območju. Inovativni protokoli in nove tehnologije bodo uvedeni v bolnišnicah na obeh straneh meje,« pojasnjuje dr. Gianni Biolo.

Program bo vključeval eksperimentalno študijo neaktivnosti pri zdravih osebah iste starostne skupine, v kateri se najpogosteje pojavlja možganska kap. V tej študiji bodo ugotovljene negativne gibalne, presnovne in nevrokognitivne posledice telesne nedejavnosti, kar bo omogočilo razvoj najučinkovitejših in ciljno usmerjenih terapij za telesno, prehransko in možgansko vadbo.   

»Rezultati bodo uporabljeni za razvoj in vzpostavitev t.i. aktivnih sob na nevroloških oddelkih bolnišnic v Trstu in Izoli. Aktivne sobe bodo opremljene z najsodobnejšimi tehnologijami za zgodnjo gibalno in nevrokognitivno rehabilitacijo bolnikov z možgansko kapjo takoj po klinični stabilizaciji,« še dodaja dr. Biolo.

Partnerji iz obeh držav si bodo prizadevali za optimizacijo in homogenizacijo zdravstvenega varstva na dvojezičnih območjih z ukrepi, ki vključujejo predhodno eksperimentalno študijo in poznejšo uporabo rezultatov pri bolnikih na obeh vključenih geografskih območjih.

Uvodni sestanek je potekal v bolnišnici Cattinara v Trstu. Ob tej priložnosti so bili opredeljeni cilji, vloge in odgovornosti partnerjev.

Rezultati študije bodo poleg neposrednega vpliva na bolnike po možganski kapi v fazi rehabilitacije dali napotke splošnemu prebivalstvu za preprečevanje negativnih telesnih, presnovnih in kognitivnih posledic pretirano sedentarnega načina življenja.