Izhod iz enostavnega načina

Projekt Innocent na Dnevih varstvoslovja

Člana projektne skupine Innocent, prof. dr. Benjamin Flander in Rade Trivunčević iz Pravnega inštituta ZRS Koper, sta na Dnevih Varstvoslovja (Podčetrtek, 13. in 14. junij) predstavila glavne cilje in aktivnosti mednarodnega projekta Innocent ter problematike povezane s krepitvijo zagotavljanja presumpcije nedolžnosti pri uporabi elektronskih dokazov.

Predstavila sta tudi dosežke ter mednarodne in nacionalne dogodke, ki bodo potekali v okviru projekta. Eden glavnih ciljev projekta je izdaja priročnika (toolkit), ki bo v prvi vrsti namenjen sodnikom, odvetnikom in tožilcem v EU, ki se čedalje bolj pogosto srečujejo z dilemami, povezanimi z elektronskimi dokazi. Slednji bo predstavljen na mednarodni konferenci v Bratislavi, ki bo potekala v začetku leta 2024.

Dnevi varstvoslovja so osrednja nacionalna konferenca s področja varnosti. Srečanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v slovenski policiji, na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo ali pravosodje, v carini in v ostalih delih državne uprave, v zasebnovarnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah kakor koli ukvarjajo z vprašanji varnosti, varovanja, skratka z vsebinami, ki spadajo v okvir varstvoslovja.

Cilj konference je predstaviti najnovejša varstvoslovna spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov na področju varstvoslovja.