Izhod iz enostavnega načina

Morja prihodnosti mora soustvarjati interdisciplinarna znanost

Mediteranski inštitut za okoljske študije Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper je med 19. in 24. junijem 2023 v Kopru gostil poletno šolo o ohranjanju in vzdržni rabi oceanov, morij in morskih virov ClimEco. Dogodek je ZRS Koper soorganiziral z mednarodno mrežo IMBER (Integrated Marine Biosphere Research – Integrirana znanost o morjih in biosferi) kot prispevek k desetletju oceanskih znanosti za trajnostni razvoj Združenih narodov. Izvedbo poletne šole je omogočil zbir mednarodnih projektov, na strani ZRS Koper je bil ključen projekt Prenos norm v EU in Sloveniji – ocena napredka k okoljski in trajnostni preobrazbi, pod vodstvom dr. Jerneje Penca, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (šifra projekta J5-2562).

Poletna šola je bila oblikovana kot intenzivno izobraževanje, namenjeno podiplomskim študentom (magistrski in doktorski študenti) in mladim raziskovalcem s celega sveta. Udeležilo se ga je skoraj 50 raziskovalcev, v večini žensk, iz več kot 20 držav in različnih znanstvenih področij, ki so obsegala tako naravoslovne kot družboslovne vede (oceanografija, morska biologija, klimatologija, ekologija, kemija, bioinformatika, ekonomija, sociologija, geografija in številne druge).

Ekipo predavateljev je sestavljala interdisciplinarna in mednarodno pestra ekipa znanstvenikov, med katerimi so številni vodilni na svojih področjih in soustvarjajo znanstvene preboje v globalnem merilu. Predavatelji so bili: Jessica Blythe (odzivi lokalne skupnosti na klimatske spremembe, trajnostni mali ribolov in pravične oblike sodelovanja pri upravljanju morskih virov), Laurent Bopp (biogeokemičnimi cikli, odziv morskih ekosistemov na podnebne spremembe), Chris Cvitanovic (razmerja med morsko znanostjo, politiko in prakso), Beth Fulton (modeliranje ekosistemov), Gretta Pecl (vpliv podnebnih sprememb na ekosisteme, možnosti prilagajanja za ohranjanje, ribištvo in ribogojstvo, komuniciranje znanosti), Jerneja Penca (pravni in upravljavski vidiki družbeno-ekoloških sistemov na globalni, nacionalni in regionalni ravni, družboslovni pristopi), Ingrid van Putten (vedenjska ekonomija, prilagajanje ekosistemov podnebju) ter Rashid Sumaila (bioekonomija, vrednotenje morskih ekosistemov, analiza globalnih vprašanj povezanih z ribištvom). Predavatelji so bili z udeleženci prisotni ves čas izobraževanja in na voljo za neformalne pogovore in dialog v okviru predavanj.

Program je bil zasnovan tematsko in ne disciplinarno, z namenom prepletanja disciplin in razvoja veščin mladih raziskovalcev. Tako so preko tedna udeleženci spoznali številna področja, ki se tičejo konteksta svetovnih morij oz. morskih virov kot so vplivi podnebnih sprememb na oceane, upravljanje z morskimi viri, modeliranje in izdelava scenarijev družbeno-okoljskih sprememb v morskem okolju, ekonomske in družboslovne metode raziskovalnega dela, etika in pravična prihodnost. Čas je bil namenjen tudi odprti diskusiji in izmenjavi mnenj obravnavanih tem.

Poleg predavanj so se odvile tudi številne delavnice za razvoj veščin, denimo kako v modeliranje procesov vnesti več-disciplinarne vidike, kako vrednotiti znanstveni uspeh, kako graditi uspešno kariero v znanosti, kako se spopasti z izzivi na tej poti, kako znanost komunicirati različnim ciljnim skupinam, kako razvijati multidisciplinarnost na raziskovalnih področjih, kako predstaviti izsledke raziskav s pomočjo video izvlečkov ali preko učinkovitih letakov, plakatov, zloženk itd., kako postopati v procesu znanstvenih objav in recenzentskih postopkov itd. Z namenom spoznavanja Slovenske Istre onkraj Kopra je bil organiziran voden ogled v Krajinski park Strunjan in obisk Pirana. Seveda je bil čas tudi za neformalno spoznavanje in tkanje novih povezav in prijateljstev, ki so pomemben vidik tovrstnih dogodkov in so tudi tokrat oblikovala zelo prijetno vzdušje za učenje.

Organizatorji ZRS Koper in mreža IMBER so tako prejeli izjemno pozitivne odzive na zasnovo in potek poletne šole. Obravnava raziskovalnih problemov iz perspektiv več disciplin in dialog med različnimi profili v sproščenem okolju z vrhunskimi predavatelji, je številnim udeležencem predstavljalo edinstveno priložnost. »Študentje so tovrstnih pristopov v rednih izobraževalnih programih premalo deležni. Hkrati le tak način omogoča učinkovito obravnavo današnjih trajnostnih izzivov ter uvajanje družbeno sprejemljivih rešitev. Vprašanja glede tega, katere rešitve lahko kot družba podpremo denimo v kontekstu prekomernega ribolova, vse intenzivnejših učinkov podnebnih sprememb ali obnove ekosistemov, terjajo odgovore s povezovanjem znanj in gledišč. Dogodki, kot je bila poletna šola ClimEco, so pomembni za približevanje interdisciplinarnosti bodočim in mladim raziskovalcem, za njihovo spodbujanje na samostojni poti ter za sodelovanje, ki je del sodobne znanosti o trajnosti,« je zaključila dr. Jerneja Penca, predstojnica Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper.