Izhod iz enostavnega načina

Prvo slovensko sodelovanje z Zgodovinskim arhivom Evropske unije/ Historical Archives Service

Zgodovinski arhiv Evropske unije je 15. junija 2023 v Firencah podpisal pogodbo o arhiviranju gradiv, prvič z javnim raziskovalnim zavodom iz Slovenije, in sicer z Znanstveno-raziskovalnim središčem (ZRS) Koper.

Pogodba je vezana na projekt »Odprte meje – Evropa hladne vojne onstran meja. Transnacionalna zgodovina čezmejnih praks v prostoru Alpe-Jadran od druge svetovne vojne do danes« (številka projekta 101054963), ki ga vodi dr. Borut Klabjan iz Inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper.

Na sliki iz leve proti desni: Dieter Cornel Schlenker, direktor Zgodovinskega arhiva Evropske unije, Borut Klabjan, vodja projekta ERC Open borders, Inštitut za zgodovinske študije ZRS Koper, Benedetto Zaccaria, član projektne skupine ERC Open borders

Po odprtju za javnost institucije EU svoje zgodovinske arhive deponirajo v Zgodovinskem arhivu Evropske unije (HAEU), ki je del Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah v Italiji. HAEU omogoča javni dostop do arhivov institucij EU.

Več na TEJ POVEZAVI.